Wijken en kernen

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Uit vele gesprekken, ook door als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vragen te stellen of voorstellen te doen, hebben wij per kern of wijk een aantal speerpunten geoormerkt, die we willen oppakken.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil verder werken aan onze kernen. Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland, Sint Laurens en Kleverskerke vormen samen met de stad de gemeente Middelburg. De eigen identiteit van deze kernen is onmiskenbaar. De cultuur, het erfgoed en de sociale structuur en cultuur van deze kernen moet gerespecteerd en beschermd worden. Daarbij dienen inwoners de belangrijkste stem te hebben.