standpunten:

Vrijwilligerswerk

Onze inwoners die zich in hun vrije tijd inzetten voor vrijwilligerswerk hebben recht op goede voorzieningen. Zij moeten bovendien worden gekoesterd. Een samenleving zonder vrijwilligers is een bloedarme samenleving.

Collectieve vrijwilligersongevallenverzekering

De collectieve vrijwilligersongevallenverzekering moet behouden blijven en zo nodig worden uitgebreid.

Deskundigheidsbevordering

Er dient voorzien te worden in een breed cursusaanbod om deskundigheid nog meer te bevorderen.

Meer faciliteren door gemeente

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil bezien hoe wij onze vrijwilligers nog meer tegemoet kunnen komen. Wij zullen dit de komende periode weer nadrukkelijk aan de orde stellen in de gemeenteraad.

Vrijwilligersaftrek

Nog steeds merken wij dat veel vrijwilligers niet of niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van vrijwilligersaftrek. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is daarom via haar helpdesk bereid om vrijwilligers kosteloos hierin en hierover (en over ander zaken) bij te staan.

Het bovenstaande vinden wij echt nog te mager! Wij zijn ons immers met nadruk bewust van het grote belang van vrijwilligers.

Dus: als u hierover ideeën heeft, laat het ons weten!

Waarderingsprijs

Er komt dan een jaarlijkse vrijwilligersprijs voor individuele vrijwilligers en/of vrijwilligersgroepen.

Start typing and press Enter to search