Standpunten:

Vrijwilligerswerk

Onze inwoners die zich in hun vrije tijd inzetten voor vrijwilligerswerk hebben recht op goede voorzieningen. Zij moeten bovendien worden gekoesterd. Een samenleving zonder vrijwilligers is een bloedarme samenleving.

De collectieve vrijwilligersongevallenverzekering moet behouden blijven en zo nodig worden uitgebreid.
Er dient voorzien te worden in een breed cursusaanbod om deskundigheid nog meer te bevorderen.
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil bezien hoe wij onze vrijwilligers nog meer tegemoet kunnen komen. Wij zullen dit de komende periode weer nadrukkelijk aan de orde stellen in de gemeenteraad.