Zoek
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Vrije tijd en imago

KUNST EN CULTUUR

De hoofdstad van Zeeland biedt reeds decennialang een podium voor activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit. En dat zijn vooral alle amateurs en mensen met een hobby.

Onze culturele sector is van groot belang voor de kwaliteit, de aantrekkingskracht en de sociale cohesie van onze samenleving. Bovendien draagt zij in grote mate bij aan de versterking van de Middelburgse economie.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dan ook de budgetten voor kunst en cultuur onverkort handhaven en wil nog meer.

SPORT

Helaas verkeren veel van onze sportverenigingen in zwaar weer door de nu al jarenlang voortdurende economische crisis.

Veel verenigingen maken zich zorgen over het dalend aantal leden, opzeggingen en wanbetaling. Ook kantineopbrengsten en sponsorgelden lopen terug. Het aantal leden en vrijwilligers daalt navenant.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil met het overleg nieuwe stijl naar verenigingen om te kijken of en hoe daar verandering in kan worden gebracht.

Aansprekende evenementen zoals het Middelburg-Volkóren-Festival en het City-of-Dance-Festival dienen ook verzekerd te zijn van een blijvende plaats binnen het Middelburgse cultuuraanbod. Daar willen wij aan gaan werken.
Middelburg heeft zoveel en zo’n divers aanbod van cultuur dat wij graag overleg nieuwe stijl met de sector willen om eens te onderzoeken of wederzijdse afstemming bij de diverse programmeringen tot de mogelijkheden behoort, e.e.a. om te komen tot een afgerond en compleet aanbod. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt dan bijvoorbeeld aan de Schouwburg, de Concertzaal, het Minitheater, de Kloveniersdoelen, de Oostkerk enz. enz.

Bij cultuurbeoefening denken wij niet alleen aan professionele kunsten, maar zeer zeker ook aan Amateurkunstbeoefening en Kunsteducatie. Mede gezien het belang van deze instellingen voor onze jeugd blijft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG voorstander van een goede gemeentelijke subsidierelatie. Iedere vorm van amateurkunst moet de gelegenheid krijgen zich te profileren en te etaleren.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring