Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Versterking historische binnenstad

We willen een nieuwe of aangepaste structuurvisie op onze prachtige binnenstad. In die visie komt, wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, de binnenstad meer ten goede aan bedrijven en aan de inwoners van de binnenstad. Hen wordt een grotere stem gegeven in plannen voor de binnenstad. De culturele, economische, historische en sociale functie van de binnenstad en/of het behoud en beheer ervan dient in deze visie verder te worden uitgewerkt en versterkt. De wijktafel en de ondernemersverenigingen worden hierbij actief betrokken.

 

In plaats van de gebruikelijke ondernemersheffingen (bijv. precariorechten en reclamebelasting) komt er onderzoek naar (en overleg nieuwe stijl met de ondernemers over) een stimuleringsheffing voor alle winkels in Middelburg, budgettair neutraal . Galerieën, winkels met een charitatief doel e.d. worden uiteraard gevrijwaard van heffingen.

Het is vaak al heel gezellig druk in de binnenstad gelukkig: wat een verschil met 15 jaar geleden! Maar dat kan nog beter door meer regelmatig terugkerende evenementen, festivals, beurzen, concerten e.d. te realiseren en te faciliteren.

Ook daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG een binnenstadfonds. Het betreft dan wel liefst regelmatig terugkerende evenementen (dus bij voorkeur geen eenmalige) welke geen of niet al te veel beslag leggen op gemeentelijke middelen. Wellicht kan er aansluiting tot stand komen met de evenementen van Middelburg 800. Het fonds wordt gebruikt voor voorfinanciering en onvermijdelijke bijdrages en wordt energiek en effectief ingezet, zeker ook voor andere vormen van versterking van de binnenstad, zoals bij monumenten ( zie onder). Het fonds wordt (mede) gevoed vanuit de stimuleringsheffing

De Bolwerken van Middelburg zijn van hoge historische waarde, en vormen een aanzienlijk deel van de groene longen van Middelburg, en al helemaal van de Binnenstad. Het betreft hier immers het grootste stadpark van Nederland. Dat we dus heel erg zuinig op de Bolwerken moeten zijn, nu en in de toekomst , staat voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG als een paal boven water. Goed onderhouden dus. Bovendien lenen de Bolwerken zich uitstekend voor kunst. Uitbesteding van de werkzaamheden van het onderhoud van de Bolwerken dient te geschieden op basis van kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs. Inwoners moeten hier in kunnen meedenken en participeren zodat we als Middelburgers trots kunnen blijven op onze Bolwerken.
De hoofdstad van Zeeland en dan met name de binnenstad vormt reeds decennialang het podium voor een keur aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit. Onze culturele sector en in het bijzonder onze culturele ondernemers zoals de galerieën dragen in grote mate bij aan de versterking van de Middelburgse economie en zijn van groot belang voor de kwaliteit en de sociale samenhang van onze samenleving. We willen onze culturele ondernemers helpen en hen daarom zoveel mogelijk ontzien bij de lokale heffingen. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil verder, zodra daarvoor ruimte is, ook de budgetten voor kunst en cultuur handhaven en dan ook de kortingen op de subsidies verzachten of geheel of gedeeltelijk terugdraaien.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring