Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Ouderen en ouderenbeleid

Nu de vergrijzing mede door het vertrek van jongeren uit onze provincie zich in haar volle omvang begint af te tekenen vinden wij het de hoogste tijd de verdeling van middelen in heroverweging te nemen.

Het is ook de hoogste tijd het ouderenbeleid samen met ouderen te ontwikkelen en niet zoals nu vaak gebeurt, over hun hoofd heen.

Daarover willen wij graag in overleg met alle betrokken belangen- en ouderenorganisaties.

En dat is wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft overleg nieuwe stijl waaruit concrete maatregelen zullen voortvloeien.

De welzijns- en sportaccommodaties worden, in overleg, meer ter beschikking gesteld van ouderen die daar hun sport willen uitoefenen (bijv. biljarten). Het reserveren van accommodaties moet minder bureaucratisch worden en op meer locaties kunnen. Waar nodig komt de activiteitenbegeleiding terug.

Goede en juiste dienstverlening, ook en juist, richting ouderen is niet alleen noodzakelijk vanuit het Stadskantoor, maar ook vanuit andere dienstverlenende sectoren en aan de overheid gerelateerde instanties. Ondanks onze beperkte invloed hierin willen wij verantwoording nemen door ons hard te maken voor een verbeterslag.
Ter illustratie een drietal voorbeelden:

PAPIER BLIJFT NODIG
Veel dienstverlening wordt pas toegankelijk als daarom digitaal gevraagd wordt. Als we willen, en dat willen we, dat IEDEREEN gebruik kan maken van de voorzieningen waar men recht op heeft, dan moet de papieren stroom (aanvragen, wijzigingen, meldingen van klachten, enz.) blijven bestaan. Zeker voor de grootste groep ouderen blijft dat noodzakelijk.
We vinden dat ervaring en inzicht nog steeds belangrijker zijn dan gebruiksgemak (digitalisering).

NS-STATION MIDDELBURG
Wij, en velen met ons, maken ons ernstig zorgen over de toenemende verpaupering en afnemende dienstverlening van het NS-station. Pak dit nu eindelijk eens behoorlijk op, vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. Om onder meer visueel gehandicapten, ouderen en toeristen de helpende hand te kunnen bieden willen wij verder aandringen op een Servicebalie in de Stationsrestauratie, ingericht voor reisinformatie en kaartverkoop. Wellicht dat hier vrijwilligers een rol kunnen spelen. De toezeggingen van ProRail en NS moeten we scherp in de gaten houden.

PINAUTOMATEN
Pinautomaten verdwijnen steeds meer uit beeld, met name in de wijken en de kleine kernen. Het tij moet worden gekeerd: ook banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het kan niet zo zijn dat kwetsbare groepen in de samenleving, die eerst min of meer gedwongen werden hun geldzaken per automaat af te handelen, nu de dupe worden van dergelijke maatregelen. Banken dienen actief te worden benaderd om gebruikersvriendelijke oplossingen aan te dragen.

Door diverse oorzaken is er nog steeds een huisvestingsproblematiek. In de woonservicezones is wel extra capaciteit gerealiseerd, maar in de reguliere woningvoorraad is nog steeds onvoldoende betaalbare woonruimte voor ouderen beschikbaar. Dat geldt overigens ook voor woonruimte voor jongeren. Er moet blijvend met de woningcorporaties en particuliere verhuurders worden overlegd om deze situatie te verbeteren. Wij bepleiten meer seniorenappartementen, het liefst in de binnenstad. Een andere kans is om leegstaande kantoorruimte geschikt te maken voor bewoning door ouderen of juist jongeren. Het liefst in een mix om daarmee zodoende eenzaamheid te voorkomen.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring