Zoek
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Mobiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Mobiliteit, verkeersveiligheid, onderhoud van wegen en straten en bereikbaarheid zijn belangrijk! Daar gaan we echt voor. En ja natuurlijk, voorgenomen verkeersmaatregelen van enige omvang worden per definitie eerst voorgelegd aan de wijkverkeerswerkgroepen en de wijk- /dorpsteams. Zo hoort dat.
Een autoluwe binnenstad vraagt om het terugdringen van vracht- en bedienend verkeer. Wij zijn voorstander van een distributiecentrum aan de periferie van de binnenstad, bijv. nabij het Aquaduct. Dit distributiecentrum wordt bij voorkeur als sociale onderneming gerund en is liefst energieneutraal. De inzet van elektrisch vervoer is dan een voorwaarde.

De vergrijzende bevolking van Middelburg vraagt om nog betere toegankelijkheid voor rollator- en rolstoelgebruikers, waar mogelijk met behulp van bewegwijzerde routes. Daarover willen we overleg nieuwe stijl met ouderenbonden, en andere betrokkenen zoals bijv. het Gasthuis, Ter Veste ,enz.

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil beleid maken op de kwantiteit, kwaliteit en locatie van oplaadpunten voor elektrisch vervoer. En wel zo dat dit beleid toekomstbestendig is en gedragen wordt door de inwoners.

Wij bepleiten veilige en duidelijke fiets- en wandelroutes van en naar de binnenstad, het kernwinkelgebied en de winkelcentra in de diverse wijken en kernen. Wij willen handhaving van de verkeersregels, ook voor fietsers. Daarnaast wordt overlast van geparkeerde fietsen aangepakt, onder andere door uitbreiding ( en niet door inkrimping zoals de gemeente nu wil) van de bestaande hoeveelheid fietsbeugels/ fietsparkeerplaatsen in de belangrijkste winkelstraten en door handhaving. Veel ouderen gebruiken bovendien hun fiets als steun bij het winkelen en die mogelijkheid willen wij in ieder geval hen zeker niet ontnemen.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring