Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Maatschappelijke participatie, werk en inkomen

Links, rechts of lokaal: een maatschappij die de rijken alleen maar rijker maakt en de armen armer is een broedplaats voor extremisme. Dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG echt niet. Aan de andere kant hebben wij de persoonlijke vrijheid van het individu, de vrijheid om te doen wat je graag wil , de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te ondernemen enz. enz. hoog in het vaandel. Verdragen die twee elkaar? Nou, bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is dat echt geen probleem. Dat kan best. Iedereen doet dus mee, ook op het gebied van werk en inkomen. Maar nog steeds staan veel mensen aan de kant die een belangrijke rol kunnen vervullen op de arbeidsmarkt. Daar wordt veel aan gedaan, dat erkennen wij volmondig. 

Er zijn echter mogelijkheden om dat op andere wijze invulling te geven. Bijvoorbeeld door sociaal ondernemen. Volgens onderzoek van o.a. CBS is gebleken dat Middelburg relatief veel huishoudens heeft met een laag inkomen, ten minste 9%. Armoede ligt dus op de loer. Beleid om armoede te voorkomen moet daarom krachtig worden opgepakt. Vooral in het belang van minderjarige kinderen.

De gemeente dient werkgevers, die arbeidsmigranten in dienst hebben of nemen, onder meer in het kader van vrij verkeer van werknemers binnen de EU-lidstaten, aan te spreken op hun verantwoordelijkheid t.a.v. het naleven van geldende arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Arbeidsmigranten zijn weliswaar minder aanwezig in Middelburg, maar die er zijn, zijn behoorlijk kwetsbaar. Aangezien deze mensen een baan hebben en daarmee (grotendeels) in eigen behoefte kunnen voorzien komen ze minder snel in beeld op de radar van de gemeente. Hiermee zijn ze echter niet minder kwetsbaar, gelet op de (vaak) lage salarissen en het onvermogen om de bureaucratische weg te vinden (door bijvoorbeeld taalbeperkingen). Hier zou de gemeente een actief helpende hand kunnen bieden om misbruik van deze situatie te voorkomen en verdere integratie te bevorderen.
In Middelburg kampen zo’n 1.800 huishoudens met armoede. Mensen met een uitkering, maar ook mensen met een laagbetaalde baan, flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook de kinderen in deze huishoudens vragen veelal extra aandacht. Bij het heffen van eigen bijdragen willen wij deze doelgroep dan ook ontzien. Goede informatieverstrekking over het recht op voorzieningen zoals bijzondere bijstand, minimaregelingen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is een eerste vereiste.
Jeugdwerkloosheid willen wij bestrijden. Dat betekent dat er (opnieuw) extra middelen moeten worden ingezet op het voorkomen en bestrijden van werkloosheid onder jongeren. Er moet meer gebruik worden gemaakt van het netwerk rondom jongeren.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring