Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Economie

Het aantrekken van de economie is positief voor onze stad. Toch zal de economische groei verder gestimuleerd moeten worden. Belangrijk daarbij is het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemers en instellingen.

Er dient ruimte te zijn voor bedrijvigheid, dat creëert immers werkgelegenheid. De beste reclame en het beste middel om nieuwe bedrijven naar Middelburg te trekken is de wijze waarop je als gemeente goed, zorgvuldig en betrokken omgaat met bedrijven die al in Middelburg gevestigd zijn.

Het bedrijventerrein Ramsburg is gelegen aan een van de toegangspoorten tot de stad. Om het visitekaartje van Middelburg te kunnen zijn moet Ramsburg worden opgeknapt en verder worden ontwikkeld. De Cyclehub moet definitief een plek krijgen. Ook voor grotere bedrijven is er voor wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, voldoende ruimte. Daartoe moeten bijv. de oude vuilstortplaatsen worden gesaneerd. Dat kost geld maar dat kan terugverdiend worden en het biedt ondernemers mooie bedrijfsterreinen, vlak bij de N57. We willen dit alles op zijn minst eens goed onderzocht en doorgerekend zien.
Belangrijke vraag: zit elke ondernemer wel op de juiste plek? Dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG graag onderzocht zien. Onderzoek dan tevens de daadwerkelijke behoefte van het bedrijfsleven aan bedrijfsterreinen en betrek daarbij de benodigde faciliteiten en het maatschappelijk belang (bijv. werkgelegenheid!).

Het midden-en kleinbedrijf draagt in hoge mate bij aan de economie en stedelijke leefbaarheid. Wij geven graag ruimte aan creatieve ideeën, weliswaar binnen vastgestelde kaders, maar wel binnen ruimere kaders dan tot op heden. Snel en intensief overleg nieuwe stijl hierover met betrokkenen is dan ook geboden en kunt u van ons verwachten.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring