Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Duurzaamheid, milieu en groen

Wij zijn niet Groen Links, niet Groen Rechts, maar Groen Lokaal! Duurzaamheid is bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG allang geen loze kreet meer: Duurzaamheid is onze tweede natuur en behoort tot de actualiteit van alle dag.
Wij beschouwen duurzaamheid niet alleen als noodzaak maar liever nog als een uitdaging. Niet als de opgave voor morgen of overmorgen, maar als de opgave voor vandaag. Willen we onze doelstelling voor 2050 behalen (en bij voorkeur veel eerder), dan moeten we nu aan de slag!

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de uitvoering van het afvalbeleid, maar vooral de communicatie daarover met inwoners, nogal te wensen overlaat. Een snelle evaluatie lijkt op z’n plaats. Daar gaan wij ons hard voor maken. Bijvoorbeeld over de inzameling van oud papier. Nog deze raadsperiode heeft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG hier actie op ondernomen. Zo vinden wij dat verenigingen of kerken, zoals de scouting, die door dit beleid verminderde inkomsten hebben, volledig gecompenseerd moeten worden.

Ieder te ontwikkelen in- of uitbreidingsplan respecteert de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Bovendien, door op een slimme manier de aanwezige bodemkwaliteit te benutten is de gemeente in staat heel veel geld te besparen. Onze voorouders wisten dat maar al te goed: wij Zeeuwen bouwden vroeger niet voor niets bij voorkeur op kreekruggen en op zandgronden! Door een nieuwe vorm van stedenbouw te bedrijven, waarbij niet de esthetica prevaleert, maar waarbij de bodemgesteldheid leidend is, beperken we de noodzaak tot allerlei overbodige investeringen. Het is beter om de natuurlijke gegevenheid te benutten dan de natuur naar onze hand te zetten. Daarmee wordt echter zeker niet bedoeld, dat esthetica wordt opgeofferd, integendeel.

Als voorbeeld noemen we het integreren van bestaande slotenverkavelingen en natuurlijke waterpartijen. Door niet te dempen wordt op een voor de hand liggende wijze voorzien in waterberging en wordt de noodzaak tot draagkrachtverbetering van de ondergrond voor funderingen en verhardingen tot een minimum beperkt volgens de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG!

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is uit de verbetering van biodiversiteit, met name in de buitengebieden. Op het gebied van groenbeheer overleggen wij met belangenverenigingen zoals Stichting Tuin van Zeeland, Imkersvereniging Walcheren en de agrarische sector om te komen tot verbetermaatregelen.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring