Zoek
Sluit dit zoekvak.

Standpunten:

Burgerparticipatie

Besluiten moeten zo breed mogelijk gedragen worden. Per onderwerp kan dat natuurlijk verschillen. Maar ideologische, historische of politieke macht mag wat ons betreft slechts een zeer bescheiden rol spelen. Macht (dat heb je) moet slechts bij uiterste noodzaak worden gebruikt. Gezag (dat verdien je) is veel beter. Legitieme wensen van inwoners (en inhoud en betaalbaarheid ervan bijvoorbeeld) moeten daarom een veel grotere rol spelen bij het openbaar bestuur. Dialoog en debat op redelijke basis horen thuis in de openbaarheid, dus bijvoorbeeld in de gemeenteraad of bij bewonersbijeenkomsten. Dat bevordert niet alleen het gezag maar vergroot allereerst het draagvlak en geloofwaardigheid van de politiek bij inwoners en is dus in die zin een essentiële randvoorwaarde.

 

Dat heet bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG gewoon goed bestuur

De aanpak van bewonersoverlast is een structurele voorziening. Bij relatief eenvoudige problemen heeft Buurtbemiddeling zich als instrument bewezen, mede dankzijde grote inzet van omwonenden en andere direct betrokkenen. Echter, bij problemen van ernstiger aard zal adequaat worden opgeschaald naar een team van professionals (ketenaanpak). Daarenboven moet het college mogelijkheden bieden om beter in te kunnen grijpen. Bijvoorbeeld door bij overlast veroorzakende bewoner(s) meer uithuiszetting toe te passen om het te doorlopen traject te bekorten.
Dan kan ook gedacht worden aan een huisverbod van 10 dagen met de mogelijkheid tot verlenging naar een maand. Om bewonersoverlast zoveel mogelijk uit te bannen willen wij, om de huidige werkwijze effectiever te maken, hoe dan ook, nog meer en nog beter beleid ontwikkelen, natuurlijk in samenwerking met ervaringsdeskundigen en slachtoffers.

De communicatie tussen de gemeente en haar inwoners is wel verbeterd maar is nog verre van optimaal. Gemeentelijk bestuur en ambtelijk apparaat, maar ook inwoners die dat wensen, worden dan ook, als het aan de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ligt, getraind in communicatie met elkaar.
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil ook een raadsspreekuur, bemenst door raadsleden, waarbij ook ambtenaren aanwezig zijn voor directe of telefonische raadpleging.

Tenslotte vinden wij dat er altijd een wethouder of de burgemeester beschikbaar moet zijn voor een gesprek met onze inwoners.

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring