Standpunten:

Bestuur, orde en veiligheid

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil meer wijkgericht werken. Wij willen de historische binnenstad, de wijken en de dorpen versterken. Wij willen blijvend beter communiceren met inwoners. Wij willen graag de wijken meer bevoegdheden geven en ook meer budget zodat ze zelf in en over hun wijk kunnen beslissen, om te beginnen over groenbeheer, verkeersmaatregelen, parkeren, stratenonderhoud, verlichting en een stukje openbare orde en veiligheid (cameratoezicht bijvoorbeeld), om maar eens wat te noemen. Meer zeggenschap dus op basis van vertrouwen maar natuurlijk alleen als wijken en dorpen en/of hun wijk- of dorpsteams dat zelf willen. Vrijwillig dus.

We hebben een enkel goed asielzoekerscentrum in Middelburg en wat ons betreft blijft het daarbij, in ieder geval totdat ook omliggende gemeenten (Veere, Vlissingen) hun verantwoordelijkheid hierin hebben genomen. Wij hanteren bij het bepalen van het aantal asielzoekers wat in Middelburg terecht kan voorlopig de 1%-norm , dus ten hoogste 500. Dat is, over heel Nederland gerekend, overigens best een pittige taakstelling. 

Statushouders willen wij helpen met zo snel mogelijk integreren in de Middelburgse samenleving, inclusief inburgeringscursussen. Afgewezen asielzoekers moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. Die kunnen dus echt niet in Middelburg blijven.

Er is al veel verbeterd maar er moet nog veel meer verbeteren. Inwoners moeten zich serieus genomen voelen en dienen ten allen tijde klantvriendelijk behandeld te worden. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door de communicatie verder te verbeteren en het ambtelijk apparaat beter te scholen. Dat gaan we dan ook doen.

Die dient vanuit de gemeente met inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen te geschieden op een open en eerlijke wijze. Overleg nieuwe stijl dus. Klaar uit.
Naar de mening van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG schiet de gemeentelijke dienstverlening, de goeden zeker niet te na gesproken (want die zijn er zeer zeker ook) , tot op de dag van vandaag helaas nogal eens tekort en wordt er lang niet altijd voldoende meegedacht met de inwoners.