Nieuwsberichten

Laatste Nieuws

Maakt Middelburg verkeerde keuze??

Maakt Middelburg verkeerde keuze met aardgasvrije wijken? ‘Gasleidingen wel nodig voor waterstof’ MIDDELBURG – Juist nu Middelburg nieuwe wijken bouwt zonder gasleidingen, komt waterstof in

Lees meer >

Coalitie en Formatie

De afgelopen weken stond in het teken van coalitiebesprekingen. Hieraan werd deelgenomen door de fractievoorzitters en de kandidaat wethouders. Ondersteund en geadviseerd door het ambtelijk

Lees meer >

Afscheid…

Beste lezer, Dit is het laatste stukje dat u van mijn hand ziet verschijnen. Ik ben met veel plezier wethouder geweest maar het waren wel

Lees meer >

Dank u!!

De Fractieleden, bestuur en iedereen op de Kieslijst dankt u voor het vertrouwen in ons We danken u voor het stemmen op 16 maart jl.

Lees meer >

De Trekdijk

Een heikel punt in Middelburg is de ontwikkeling van het bedrijventerrein de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland. De Lokale Partij Middelburg wordt in de

Lees meer >

Het woord aan raadslid Ed de Graaf

WONINGCORPORATIE VERSUS WOONCOÖPERATIE? De woningmarktcrisis is een maatschappelijk probleem dat leidt tot groeiende ongelijkheid. Met name voor starters is deze crisis desastreus. Zelfs voor goed

Lees meer >

Zelfwoonplicht

Moties in gediend in de Raad van 16 december Zelfwoonplicht De LPM is van mening dat: Gezien de huidige situatie op de woningmarkt ook in

Lees meer >

De WOONVISIE

De WOONVISIE Volgens onderzoek (STEC) heeft Middelburg een schrijnend tekort aan woningen om doorstroming van o.a. middeninkomens te bevorderen. Er is een grote mismatch tussen

Lees meer >

Skatebaan

LPM Middelburg: locatie nieuwe skatebaan De LPM heeft vragen aan het college gesteld m.b.t. participatie locatie skatebaan De PZC publiceerde: LPM Middelburg houdt twijfels bij

Lees meer >