Nieuwsberichten

Laatste Nieuws

Zelfwoonplicht

Moties in gediend in de Raad van 16 december Zelfwoonplicht De LPM is van mening dat: Gezien de huidige situatie op de woningmarkt ook in

Lees meer >

De WOONVISIE

De WOONVISIE Volgens onderzoek (STEC) heeft Middelburg een schrijnend tekort aan woningen om doorstroming van o.a. middeninkomens te bevorderen. Er is een grote mismatch tussen

Lees meer >

Skatebaan

LPM Middelburg: locatie nieuwe skatebaan De LPM heeft vragen aan het college gesteld m.b.t. participatie locatie skatebaan De PZC publiceerde: LPM Middelburg houdt twijfels bij

Lees meer >

Lekkages in de parkeergarage

Lekkages van onder en van boven in de parkeergarage Beantwoording schriftelijke vragen parkeergarage Geere – Vera Barentsen Naar aanleiding van de beantwoording zijn aanvullende vragen

Lees meer >

Kleur in de fietstunnel

Fietstunneltje  Statenlaan voorzien van graffiti Ed de Graaf diende een motie in om deze actie mogelijk te maken. Met een schitterend resultaat. Graffiti in fietstunnel

Lees meer >

Duivenstront en volle afvalbakken

Duinvenstront en volle afvalbakken In de binnenstad is op verschillende plaatsen sprake van overlast van duivenstront. Dit is niet alleen vies maar ook Middelburg onwaardig als

Lees meer >

Verordening WMO en Jeugd

Bijdrage in commissievergadering 9 december 2020 Verordening WMO en Jeugd Voorzitter, Wij hebben als lokale partij part noch deel gehad aan de enorme tekorten op

Lees meer >

Mascotte van de LPM

Heeft de Lokale Partij Middelburg een mascotte? Jazeker. Het is Pom. Pom is een buikschuivende, kuitsnuivende, ruwharige vrouwelijke kaninchen teckel van nu vier jaar oud.

Lees meer >

Huisvesting van arbeidsmigranten

Huisvesting van arbeidsmigranten De huisvesting van arbeidsmigranten neemt ook in Middelburg toe. Het komt in alle wijken van Middelburg voor, met alle vaak storende randverschijnselen

Lees meer >

Openbare Toiletten

Molenwaterpark zonder toilet De herfstvakantie is begonnen en de toeristen zoeken Zeeland nog steeds op. Ook Middelburg, met zijn mooie nieuwe Molenwaterpark. Echter in  dit

Lees meer >

Puin ruimen

MAURITS SEP schreef in de PZC van 2 oktober: Gemeente Middelburg wil puin ruimen én leren van gemaakte fouten Puin ruimen is het eerste dat

Lees meer >