Middelburg Monumentenstad

Middelburg Monumentenstad Momenteel wordt de balustrade van het stadhuis ingepakt met (kippen)gaas! Het is een monumentenstad als Middelburg onwaardig om op deze manier met monumenten om te gaan. [...]

Wonen in Middelburg

Wonen in Middelburg Wonen in onze stad is een groot probleem geworden. Vele woningzoekenden vissen achter het. De verkoop van woningen gaat als de trein. Maar dan wordt het een probleem om aan [...]

Sociale huurwoningen in de verkoop

DE PZC kopte: “Woongoed verkoopt sociale huurwoningen. Straks wonen er alleen nog rijke mensen in het centrum van Middelburg”. De LPM stelt hierover vragen aan het college. Sociale [...]

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Het volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. September begint de LPM met een nieuw verkiezingsprogramma. Schrijft u mee? Afgelopen jaren stonden in het licht van [...]

Rechtszaken

Rechtszaken De gemeente investeert waarschijnlijk veel tijd en geld  in de verdediging van besluiten Er is een grens aan het uitgeven van gemeenschapsgeld in jarenlange procedures.          [...]

Komst nieuw AZC in Middelburg

Komst nieuw AZC in Middelburg In theorie zal het qua communicatie allemaal vast wel goed geregeld zijn geweest en technisch zal de Raad wel tijdig geïnformeerd geweest zijn over de plannen van [...]