Gert-Jan Ridderbos jongste lid LPM

  Wellicht een onbekend gezicht maar als dat aan mij licht niet voor lang. Gert-Jan Ridderbos, als het jongste politiek actief van Walcheren, kwam bij de partij toen ik 15 was. “Ontdekt” [...]

Blog: Carla Doorn over Regiobureau

Beste lezer, in november jl. had de PvdA een motie ingediend om deel te nemen aan het nieuw op te richten Regiobureau. Dit bureau moet de samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten versterken. Dat [...]

Algemene beschouwingen begroting 2019

BIJDRAGE LPM BEGROTING 2019 Fractievoorzitter Piet Kraan: Algemene beschouwing LPM begroting-2019  

Energietransitie

Energietransitie   Beste lezer, de laatste tijd horen we heel veel over de energietransitie. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer. De ene geleerde zegt dat de klimaatverandering een [...]

Blog: Vera Barentsen over communicatie

Communicatie. De LPM is van mening dat het heel erg jammer is, dat het boekje over Middelburg met alle wetenswaardigheden erin niet meer uitgegeven zal worden in de toekomst, dit in verband met [...]

Graaicultuur en tegenvallers gemeentefonds

De LPM onderschrijft deze zienswijze volledig! art. overgenomen uit de PZC. Blijfbonussen voeden beeld van graaicultuur   Van de website Binnenlands Bestuur Waarschuwing voor tegenvaller [...]

Minima – Woningbouwbeleid- Bevrijding 75jr- IJsbaan- Rekenkamer

In Raadsvergadering van 17 december dient de Lokale Partij Middelburg moties in. Motie over de minima dec18 Motie over 2e woningen dec18 Motie onderzoek opvolging en aanbeveling rekenkamer dec18 [...]

Dorpstafel Nieuw en St. Joosland

Dorpstafel Nieuw- en St. Joosland, 27 november 2018 Opening. De nieuwe dorpswethouder, Cees Lodder, stelt zich voor. Hij vermeldt de stand van zaken rond het zware verkeer dat door Nieuwland [...]