Formatieadvies stuurt op stabiliteit in Middelburg

De formateur in Middelburg kan aan de slag met LPM, CDA, VVD en SGP voor de vorming van een nieuw college. Dat advies geven informateurs Schoenmakers en Van Kerkhove. “Het gezond maken van [...]

LPM fractie geïnstalleerd

In een bijzonder indrukwekkende raadsvergadering zijn de nieuwe raadsleden beëdigd.

LPM boekt grote overwinging

Gemeenteraadsverkiezingen De Lokale Partij Middelburg heeft een grote overwinging behaald. De LPM kreeg 4177 stemmen. Dit levert de LPM 6 zetels op in de raad. LPM laat coalitiebesprekingen [...]

Lokale Partij Middelburg

Op ons kunt u rekenen! Cees Lodder, Bram de Buck, Vera Barentsen, Wim Steketee, Piet Kraan, Jesse Adriaanse en Carla Doorn.

Gesprekken met inwoners over de zorg

De LPM en SP vragen de (nieuwe) gemeenteraad in een motie: De vrijwillig burgeradviseurs (naast de bestaande activiteiten) in te zetten bij de genoemde evaluatie. Daar zo spoedig mogelijk met [...]

DE ZZP-ER EN DE GEMEENTEPOLITIEK

Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor de ZZP-er zijn er veel zaken die de gemeente regelt, daarom nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst: Wat kan de gemeentepolitiek [...]

Uitstroom benchmark Orionis

Orionis  kan zich prima meten met de jaarlijkse CBS meting van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en/of meer dan 2000 bijstandsgerechtigden. Motie benchmark uitstroom Orionis 18-66-16-april-18

Elke zondag de bezem door de binnenstad

De gemeenteraad van Middelburg besluit 5 maart over beschikbaar stellen van budget voor het schoonmaken van de binnenstad op zondag!