Woningbouw: voorraad aanpassen

Kwaliteit en Aanpassing woningvoorraad

Uit het verkiezingsprogramma: “Gemeentelijke groei is niet zaligmakend en leidt uiteindelijk tot overtolligheid en leegstand,  zodra de aangekondigde jaren van krimp voor onze deur staan. Kwaliteitsverbetering en aanpassing van de bestaande woningvoorraad heeft bij ons dan ook meer prioriteit dan nieuwbouw”.

De uitkomsten van het “KwalitatiefWoningmarktOnderzoek 2019” (KWOZ) ondersteund de visie van de LPM.

De LPM heeft op basis van dit onderzoek een aantal vragen aan het college gesteld.

Vragen aan het college n.a.v. STEC rapport

Facsheet Middelburg Woningbouw

Antwoord op vragen STEC rapport Woningbouw

Start typing and press Enter to search