Wijktafel Zuid

Kort verslag van bijeenkomst Wijktafel-zuid op 7 juni 2018 in het Pallet te Middelburg.

Omdat op de website van gem. Middelburg de aanvangstijd 20 00 uur was vermeld, maar in werkelijkheid de vergadering om 19 00 uur al was begonnen, gaat dit verslag van de Inbreng van de Politie. Vele aanwezigen zoals bv LPM, CDA, SP en PVDA kwamen hierdoor te laat.

Aanwezig waren leden van de wijktafel inclusief voorzitter Paul Karelse, (wijk)wethouder Chris Dekker, Politie Brandweer en 3 Handhavers. Verder ongeveer 50 belangstellende uit de wijk. Voor een compleet verslag verwijs ik naar de website www.middelburg-zuid.nl

Politie: Een zeer goed en rustig verloop van de ramadan in Zuid. Veel klachten over hangjongeren, door rotzooi op straat, Blowen en ontlasting, Politie vraagt om er altijd melding van te maken, zij treden in alle gevallen op. Verkeersproblemen moet men melden bij de Verkeerswerkgroep. Voor woongoed waren geen vragen en de renovatie ligt op schema.

Wijktafel budget: Voor de Smaecktafelpallet wordt een uitkering van 750 euro goedgekeurd. Programma de Smaeck Middelburg zuid op 16 juni wordt doorgenomen. Wijkwethouder Chris Dekker opent deze. Stichting Welzijn Middelburg vraagt 500 euro voor een midzomer feest, een podium voor jongeren met muziek en sport . (festival van 11 tot 23 uur) Doel is verbintenis datum 11 augustus 2018. Dit wordt ook goedgekeurd.

Rondvraag: algemeen, wanneer wordt het onkruid opgeruimd het staat 80 cm hoog overal. Wel opmerkingen over de aanvangstijd. Voorzitter verwijst naar de website!!!!!!!!!! (en een misser van de gemeente) Het tweede gedeelte (na de pauze) Thema: Veiligheid in en rond het huis, was een korte cursus Brandpreventie in huis en kantoor gegeven door Rinus Corbijn (brandonderzoeker) van VRZ
Daarna Sociale veiligheid door wijkagent en veiligheid in de wijk met buurt app.
Einde wijkavond 2130 uur. Aldus opgemaakt door Ger Bosselaar 10-6-2018

Start typing and press Enter to search