Wijktafel ‘t Zand-Stromenwijk

Wijktafel ’t Zand – Stromenwijk  9 oktober 2018

Voorstelronde;

Cees Lodder is de nieuwe wijkwethouder. Wethouder Lodder geeft complimenten aan het wijkteam en geeft aan spreekuur te hebben op dinsdag, tussen 4 en 5.

De wijkagent is afwezig.

Pilot

Er komt een pilot waarin een aantal mensen het park Toorenvliet schoonhouden. Als dit slaagt volgt wellicht uitbreiding.

Voorzitter

De voorzitter van het wijkteam stopt per december. Er is een nieuwe voorzitter.

Vrijwilligers

Het is lastig vrijwilligers vinden. Om het wijkteam aantrekkelijker te maken komen er vanaf 2019 diverse ‘activiteitenteamsʼ die zelfsturend zijn.
Er volgen groepsgesprekken, w&&r het de bedoeling is vragen te stellen en daarop antwoord te krijgen, met ~20 man m.b.t. diverse onderwerpen: groen, verkeer en veiligheid, zorg en gezondheid. Hier worden de zaken die in de wijk leven besproken. Dit word later samengevat en verspreid.

Hierna volgt een evaluatiemoment.

Verslag van Jesse Aarnoutse

Raadslid LPM

Start typing and press Enter to search