Wijktafel Stromenwijk-’tZand-Rittenburg

Wijktafel Stromenwijk-’t Zand-Rittenburg

– Het wijkteam heeft een zeer beperkte bezetting. Alle aanwas is welkom. De huidige voorzitter is ad interim. Er zijn maar 24 mensen aanwezig bij de wijktafel.

– Het is lastig mensen te betrekken in besluitvorming. Er is nog budget, dat wil het wijkteam graag uitgeven. Graag voorstellen, opdat de buurt beter kan.

– De vernieuwde kruising Poelendaeleweg/Nieuwe Vlissingseweg/Poelendaelesingel geeft nog altijd wat uitdagingen. Groen licht voor automobilisten en fietsen tegelijk levert gevaarlijke situaties op als men zich niet aan de regels houdt. Handhaving heeft geholpen, het is beter dan eerst. Misschien biedt een camera uitkomst, of een andere manier van handhaving.

– Het oude pompstation/garage aan de Koudekerkseweg wordt gesaneerd, en komt in de verkoop. Naar schatting ruimte voor 3 woningen.

– De inrit van Rittenburg aan de Koudekerkseweg wordt onveilig en overzichtelijk geacht. Er komt daar een rotonde. Deze geeft geen aansluiting op de inrit. Dit word als onlogisch ervaren.

– Het wordt vanuit het publiek lastig gevonden informatie over nieuwe plannen te vinden.

– Er spreekt een ambtenaar over de warmtetransitie. Er wordt gewezen op subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld een gratis warmtescan. Uitgelegd wordt dat er een grote uitdaging voor ons staat, en dat we de zeilen zullen moeten bijzetten. Op de vraag of deze uitdaging meegenomen wordt in de ontwikkeling van nieuwe wijken (zoals Rittenburg) wordt bevestigend geantwoord.

Verslag van

Jesse Aarnoutse Raadslid LPM

Start typing and press Enter to search