Wijkraad Arnemuiden

Wijkraad Arnemuiden

14 april 2021 20.00u. 47 aanwezigen.

Waterpark:Simons vertelt dat in de raad in juli 2021 het bestemmingsplan waterpark gaat veststellen

Het wijzigen van het bestemmingsplan vliegveld loopt via de provincie.

Voorkeursvarianten voor verkeer waterpark, daar zijn drie varianten voor gemaakt en die worden onderzocht. RWS onderzoekt die ook. Invulling van de bouw wordt onderzocht en we hopen dat in juni de voorkeuren bekend zijn . Er komen nog een participatie sessie voor overleg met inwoners in mei 2021.

Kanaalweg Middelburg inwoners hebben daar bezwaren tegen. Die omleiding is iets aangepast.

Tunneltje onder het spoor bij de Arne. Simons: Prorail is daar tegen.

Vraag over verkeer op de Molenweg. Veel zwaar verkeer naar industrieterrein weinig ruimte en ze rijden te hard.

De nieuwe website wil de wijkraad meer gebruiken.

De schoorsteen is gesloopt. Dat hebben ze niet kunnen voorkomen ondanks bezwaren van de Historische vereniging Arnemuiden en Heemschut. De ondernemer die daar zit was daar niet toe bereid.

Uitbreiding 24u zorg Arnemuiden. Aan de gemeente wordt gevraagd dit opnieuw op te pakken.

Veerseweg: voetgangers en fietsers uit Arnemuiden willen graag meer veilige mogelijkheden. De eenrichtingsweg Veerseweg wordt veel gebruikt door autoverkeer en dat is hinderlijk voor voetgangers en fietsers. Het waterschap is opnieuw gevraagd dit aan te passen naar bestemmingsverkeer.

Bewoners Beaufort (Nieuwlandseweg) vragen of bomen worden gesnoeid aan de weg. Rijkswaterstaat: Dat kost te veel geld buiten gewone onderhoud.

Afval inzameling Helmkruidstraat wordt anders cf wensen bewoners.

Zwembad: Wim Dodmond (vz) Toont een filmpje over de vorderingen die er indrukwekkend uit zien. Er zijn tot maart al 1000 uren vrijwilligerswerk in gestoken.

Er is een crowdfundingsactie voor het zwembad gestart.

Lia Versluis (Rode Kruis) heeft AED’s actie gestart en er zijn 4 AED’s  op gespreide plaatsen in Arnemuiden.

Vraag aan de gemeente: Kan de AED in de Blikken van binnen naar buiten gebracht worden?

Wijkagent Meijboom: Twee drugspanden, waarvan één gesloten, geen woninginbraken dit jaar. Pas op je fiets, die wordt wel gestolen.

Containers plastic. De persinstallatie werkt onvoldoende en daardoor veel storingen en vaak zakken naast container vooral bij de Clasinastraat (JUMBO).

De volgende bewonersavond is 13 oktober.

Verslag Wim Bartels fractieassistent

Start typing and press Enter to search