Verkeersveiligheid en Jeugdwet UHP

Schriftelijke vragen aan het college B&W

Verkeersveiligheid op de kaaien in Middelburg

LPM dd-13-nov-2020 Londensekaai

Antwoord op schriftelijke vragen verkeersveiligheid op de kaaien

 

Uitvoering Jeugdwet door de gemeente t.w. de UHP (Uithuisplaatsing).

Over uithuisplaatsing jeugdwet (UHP)

Beantwoording hieronder:

Antwoord-Toepassing hulp uithuisplaatsing jeugdwet Wim Steketee LPM

Jeugdwet

De meest diep snijdende toepassing van de Jeugdwet is de uithuisplaatsing van kinderen (krant 22 december). Opvoeders zijn vaak geen partij voor de gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Wie toetst hun werkwijze? In laatste instantie de rechter, maar die functioneert net als bij de toeslagenaffaire marginaal. Welke ouder is in staat de opvattingen van Kinderbescherming te weerstaan? De rijksoverheid dumpt de financiële uitvoering bij de gemeente, maar die moet in veel gevallen betalen en mag de instelling, de kinderbescherming en de rechter niet toetsen. Door die bepalingen van de Jeugdwet moet de gemeente betalen. De gemeente is in dit slecht werkende systeem de dupe en u als inwoner betaalt hiervoor stevig. Is er een andere oplossing? Ja laat de gemeente (die betaalt) zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke toets. Die moet dan langs de bestuurlijke weg haar werk verantwoorden zonder landelijke politiek en raden.

Wim Bartels, Arnemuiden

Fractieassistent LPM – MAZA

 

 

Start typing and press Enter to search