Verkeerssituatie Rotterdamse en Rouaanse kaai

De verkeerssituatie Rouaanse en Rotterdamse kaai is de afgelopen tijd herhaaldelijk gewijzigd. Bij de laatste aanpassing zijn de fietspaden op het laatste stuk Rotterdamse kaai/Punt  komen te vervallen. Ook de verkeersregels ter plaatse zijn gewijzigd. Deze aanpassingen hebben er niet toe  geleid dat het snelverkeer vaart vermindert, komende vanaf en gaande naar de Punt.  De huidige verkeerssituatie, en vooral de ter plaatse vigerende verkeersregels, leidt tot verwarring, opstoppingen en onveilige situaties, met name voor fietsers.

Motie 18-65-Verkeerssituatie Rouaansekaai 16-apr-18

Start typing and press Enter to search