Servicebus en Trekdijk

Moties ingediend in Raadsvergadering van 5 maart 2020

  De servicebus is een innitiatief van de LPM

De LPM is er van overtuigd dat een service of buurt bus voor heel Middelburg een must is. Pas dan haal je (oudere) mensen uit hun isolement. Het college werk nu aan een oplossing voor een buurtbus.

Motie Trekdijk raad 5 maart

DE LPM fractie is nog steeds van mening dat participeren niet stopt tot aan de exploitatieopzet. Met name als je als gemeenten daarvoor een participatieteam en een werkgroep voor hebt aangesteld. met een opdracht. En die opdracht is niet afgerond. Twee belangrijke punten (2 en 5)  werden aangenomen!

Eensluidend compensatievoorstel richting Rijk

Waterpark VM benamingen

Servicebus Middelburg

Start typing and press Enter to search