Schriftelijke vragen

Vragen over Schone Lucht Akkoord

Schone Lucht Akkoord

Toelichting: Jaarlijks overlijden nog veel mensen aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit. Actie om de kwaliteit van de lucht die we dagelijks inademen te verbeteren is van levensbelang. Dit is ook nodig voor een duurzame samenleving en leefomgeving.

ANTWOORD:

Antwoord op vragen Schone Lucht Akkoord

 

Vragen over de Trekdijk

Trekdijk

Toelichting: Hoewel wij best begrijpen dat een en ander nog niet exact te benoemen is moeten er toch wel enige aannames zijn en moet er toch wel enig onderzoek verricht zijn o.i. in de gevraagde richting mbt tot de ontwikkeling van de Trekdijk. Van groot belang is dan voor ons ook hoe en in hoeverre belanghebbenden daarin meegenomen gaan worden. Daar komt nog bij dat voorgenomen ontwikkelingen naar onze mening zo mogelijk wel enigszins of zo goed mogelijk moeten zijn onderzocht voordat ze in werking worden gezet. Graag hadden wij daarom antwoord op deze vragen.

ANTWOORD:

Antwoord op de vragen Trekdijk

 

Start typing and press Enter to search