Overstaptijd op perron Roosendaal te kort

De overstaptijd van, nog steeds 3 minuten, staat dus vaak garant voor ongeoorloofde, ongewenste en gevaarlijke taferelen op perron Roosendaal. Als een kudde opgejaagd wild draven de reizigers nogal eens over het perron van de ene naar de andere trein over een afstand van enkele honderden meters. De problemen zijn niet te overzien indien iemand in deze mensenmassa ten val komt. Oudere mensen of mensen die slecht ter been zijn kunnen hun aansluiting dan ook vaak wel vergeten. De Lokale Partij Middelburg heeft een motie ingediend m.b.t. de  overstaptijd.

Motie Overstaptijd (PDF)

Start typing and press Enter to search