Overheid belemmert initiatieven van burgers

De nationale ombudsman ziet wat wij al jaren weten: burgerinitiatieven krijgen maar weinig kansen.

Overheidsinstanties willen burgerinitiatieven de ruimte geven. Maar vaak blijken ze die initiatieven juist te belemmeren. Initiatiefnemers moeten van goeden huize komen om een burgerinitiatief tegen de stroom van regelgeving, bureaucratie en financiële belemmeringen tot bloei te laten komen.

De overheid belemmert initiatieven van burgers

Het LPM programma is een antwoord op de geconstateerde problematiek.

Verkiezingsprogramma LPM 2018-2022

Start typing and press Enter to search