Open brief aan B en W m.b.t. Veerse Poort V

De LPM heeft in een open brief vragen gesteld aan het college van B&W m.b.t. de uit voering van de een Motie d.d. 22 jan.2018.

Goed communiceren met inwoners en belanghebbenden bij het begin van een ontwikkeling zal er toe leiden dat er meer begrip voor elkaars situatie ontstaat en er mogelijk minder formele bezwaren zullen worden ingediend. Dit is in het belang van ons allemaal en zal ook aanzienlijk minder kostbaar zijn dan eventuele juridische procedures.

 

Motie Veerse Poort V 22 jan. 2018

Open brief aan college Ben W mbt uitv motie-14-18 Veersepoort V (PDF)

Start typing and press Enter to search