Vaak, ja echt veel te vaak, worden we door inwoners benaderd die een communicatieprobleem met de gemeente ervaren. Meestal is bemiddeling door één van de LPM-ers voldoende om tot een oplossing te komen. Soms is er meer voor nodig, bijvoorbeeld schriftelijke vragen of een motie.
Maar wel is het opvallend dat een gemeente die zegt communicatie hoog in het vaandel te hebben staan, toch met regelmaat steken laat vallen. Soms komt er helemaal geen reactie op een verzoek van een inwoner, ook niet als er, bij herhaling, om wordt verzocht. En toch is het zo simpel.
Enkele spelregels:
– Stuur direct een ontvangstbevestiging
– Bedenk hoe er het beste gecommuniceerd kan worden, bijv. mondeling, per mail, per brief enz.
– Hou mensen op de hoogte, ook als er nog niets te melden is
– Spreek, indien mogelijk, een termijn af
– Communiceer over de afhandeling, motiveer dit
Een voorbeeld:
Als een treinreiziger tijdens zijn reis geconfronteerd wordt met oponthoud, bijvoorbeeld omdat er een spoorwegovergang geblokkeerd is, dan zal hij boos zijn; “waarom rijden we niet verder”? Maar als hij door de conducteur geïnformeerd wordt waarom, dan zal hij niet blij zijn maar het wel accepteren. En als de conducteur vervolgens de reizigers op de hoogte houdt, zullen de reizigers zeggen dat het oponthoud vervelend was maar dat ze wel goed geïnformeerd werden. Conclusie: er is geen onvrede, boosheid enz.

Start typing and press Enter to search