Intervence

INTERVENCE

De LPM begrijpt dat het college van B&W noodzakelijkerwijs slechts een klein aandeel (1/13) heeft gehad (en nog heeft) in de gehele besluitvorming rond Intervence door de bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland.

Wij zouden het dan ook op prijs stellen als het college die vragen welke eigenlijk meer
gericht zijn aan de bestuurscommissie (ter beantwoording) aan hen zou willen voorleggen.

 

Schriftelijke vragen over Intervence

Start typing and press Enter to search