Hervorming Jeugdwet

Het college van B&W laat in het gewijzigde raadsvoorstel zien dat zij besluiten van de Raad niet als besluit ziet. Zij wil besluiten over WMO en Jeugdhulp van de raad graag als experiment beschouwen waarbij dan ook nog eens de uitkomst van dit experiment mede bepaald wordt door volksvertegenwoordigers in Vlissingen en Veere.

Deze gang van zaken raakt direct en op negatieve wijze het vertrouwen in besluitvaardigheid dat een inwoner in Middelburg in haar bestuur mag stellen.

De Raad zal niet meer kunnen volstaan met het sturen op regelgeving maar ook het financiële instrument moeten hanteren.

Amendement Hervorming uitvoering jeugdwet en wmo (PDF)

Start typing and press Enter to search