Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Het volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

September begint de LPM met een nieuw verkiezingsprogramma. Schrijft u mee?

Afgelopen jaren stonden in het licht van enorme financiële  tekorten, buiten onze schuld om ontstaan.

1. door interne factoren oftewel eigen schuld dikke bult  ( bouwput, grondbeleid, kwaliteitsatlas enz. ) en

2. doordat landelijke partijen de gemeente opzadelen met grote tekorten bij WMO en de jeugdzorg. Leuk is anders. Dan ook nog Corona. U heeft genoeg op uw bordje. Wij ook.

Wij hebben geprobeerd alles zo weinig mogelijk op u af te wentelen. Zaken als armoedebeleid, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, voedselbank ,sport en cultuur enz. hebben we ontzien. Hopelijk kan er, als landelijke partijen eindelijk eens luisteren, straks meer. Participatie krijgt nu gelukkig vorm. Maar de LPM blijft er  hard tegenaan  gaan onze inwoners optimaal te vertegenwoordigen, te helpen, bij te staan .

Wilt u in gesprek met ons? Meldt u bij de LPM of via de website. Wij staan voor u klaar.

Na de zomervakantie staan wij ook weer op de Markt waar u altijd welkom bent bij ons. Wij horen graag wat er speelt en waar  problemen liggen. Wij willen blijven  besturen samen met u. Dan alleen lukt het.

Wij hopen u snel te ontmoeten.

Vera Barentsen Raadslid Lokale Partij Middelburg.

Start typing and press Enter to search