Gert-Jan Ridderbos jongste lid LPM

  Wellicht een onbekend gezicht maar als dat aan mij licht niet voor lang. Gert-Jan Ridderbos, als het jongste politiek actief van Walcheren, kwam bij de partij toen ik 15 was. “Ontdekt” [...]

Blog: Carla Doorn over Regiobureau

Beste lezer, in november jl. had de PvdA een motie ingediend om deel te nemen aan het nieuw op te richten Regiobureau. Dit bureau moet de samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten versterken. Dat [...]

Algemene beschouwingen begroting 2019

BIJDRAGE LPM BEGROTING 2019 Fractievoorzitter Piet Kraan: Algemene beschouwing LPM begroting-2019  

Energietransitie

Energietransitie   Beste lezer, de laatste tijd horen we heel veel over de energietransitie. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer. De ene geleerde zegt dat de klimaatverandering een [...]

Blog: Vera Barentsen over communicatie

Communicatie. De LPM is van mening dat het heel erg jammer is, dat het boekje over Middelburg met alle wetenswaardigheden erin niet meer uitgegeven zal worden in de toekomst, dit in verband met [...]

Graaicultuur en tegenvallers gemeentefonds

De LPM onderschrijft deze zienswijze volledig! art. overgenomen uit de PZC. Blijfbonussen voeden beeld van graaicultuur   Van de website Binnenlands Bestuur Waarschuwing voor tegenvaller [...]

Dienstverlening

Dienstverlening  Het is jammer dat de dienstverlening in het algemeen, ook voor de inwoners van Middelburg, achteruitgaat. Ik wil het nu met name hebben over het verdwijnen van pinautomaten in de [...]

Arduin!

Ingezonden artikel PZC • Zie PZC van 26 september 2018 lezers schrijven… Arduin en haar bestuur Vandaag ontving ik van Arduin een brief over verbetertrajecten die worden ingezet. De brief werd [...]

Handhaving

Handhaving Op diverse plaatsen in Middelburg is het verboden te fietsen en of fietsen te plaatsen. Dit verbod wordt niet overal nageleefd. Dit tot ergernis van voetgangers/ winkelbezoekers. De [...]

Rijk neemt flinke hap uit gemeentefonds !

Rijk neemt flinke hap uit gemeentefonds Gemeenten zien de komende jaren niet alleen 431 miljoen euro aan accres verdampen, de uitnamen uit het gemeentefonds in de meicirculaire 2018 lopen op tot [...]