Overlast door Houtstook

Overlast door Houtstook De periode van brandende houtkachels is weer in alle hevigheid aangebroken. In deze Corona tijd wandelen we wat vaker en op andere tijden door Middelburg. Wat opvalt is [...]

Woningbouw: voorraad aanpassen

Kwaliteit en Aanpassing woningvoorraad Uit het verkiezingsprogramma: “Gemeentelijke groei is niet zaligmakend en leidt uiteindelijk tot overtolligheid en leegstand,  zodra de aangekondigde [...]

Blog: En nu naar buiten!

En nu naar buiten! De afgelopen weken, maanden, hebben in het teken gestaan van bescherming. Bescherming van onze gezondheid, bescherming van de zwakkere groepen in onze samenleving, bescherming [...]

Corona en de financiën

Ingezonden tekst in de Faam van 26 mei CORONA  Een verschrikkelijk virus wat veel slachtoffers heeft geëist en nog eist. Daarbij past ons slechts piëteit, troost geven waar mogelijk en verder [...]

DE WERELD NA CORONA

Het woord aan raadslid Ed de Graaf Binnen korte tijd zijn wij in een geheel andere wereld beland, zowel in sociale als in economische zin. Het virus beheerst ons dagelijks denken en doen. Premier [...]

Aardgasvrij

Dauwendaele is de proeftuin van Middelburg Aardgasvrij Momenteel is er nog heel veel onduidelijk op het gebied van het realiseren van aardgasvrij maken van woonwijken. Nieuwe woonwijken worden [...]

Betaalbaar wonen in Middelburg

Betaalbaar wonen in Middelburg Je zal maar bij je ouders wonen en zoeken naar een betaalbare woning voor starters op de woningmarkt, of je zal maar niet meer kunnen samenwonen met je vriend of [...]

Houtstook

HOUTSTOOK Van de toezegging in onderstaand artikel door de staatssecretaris om voor dit stookseizoen met een protocol te komen is nog niets bekend. Het stookseizoen 2019-2020 is bijna om! [...]

Sport gezond bewegen en zorg

Toen vorig jaar kwam vast te staan, dat de kosten in de zorg dit jaar, maar ook in de toekomst niet langer betaalbaar zijn, heeft de LPM besloten om eens te kijken of het mogelijk is om [...]

Subsidie landelijke partijen schaamteloos

Uit de nieuwsbrief VPNG Voorstel ophoging subsidie landelijke partijen is schaamteloos Op 19 september jl. heeft de Tweede-Kamer de motie-Jetten c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering [...]