Bankzaken in ZB

Bankzaken  in de Zeeuwse Bibliotheek   Op 1 augustus 2020 verhuisde de enige Middelburgse vestiging van de Rabobank naar de locatie ZB. Enkele maanden later werd dit kantoor tijdelijk [...]

Parkeren in de troep

Parkeren in de Geere De algemene toestand in de parkeergarage aan de Geere is rond uit vies te noemen. Heel veel plassen water en verder heel vies. De ingang naar de lift  is bijna niet [...]

Shared Space

Shared Space: objectieve of subjectieve veiligheid? De gemeenteraad van Middelburg heeft in de vergadering van 27 mei j.l. niet ingestemd met de motie van de LPM een zebrapad aan te leggen op de [...]

Sociale huurwoningen in de verkoop

DE PZC kopte: “Woongoed verkoopt sociale huurwoningen. Straks wonen er alleen nog rijke mensen in het centrum van Middelburg”. De LPM stelt hierover vragen aan het college. Sociale [...]

Komst nieuw AZC in Middelburg

Komst nieuw AZC in Middelburg In theorie zal het qua communicatie allemaal vast wel goed geregeld zijn geweest en technisch zal de Raad wel tijdig geïnformeerd geweest zijn over de plannen van [...]

Intervence

INTERVENCE De LPM begrijpt dat het college van B&W noodzakelijkerwijs slechts een klein aandeel (1/13) heeft gehad (en nog heeft) in de gehele besluitvorming rond Intervence door de [...]

Procedures Participatie en Politiek

Het college heeft onlangs in de commissie Ruimte verklaard dat het college m.b.t. het bevorderen van het meer bouwen (van woningen) in Middelburg zich tegengewerkt voelt door 1. de procedures [...]

Verkeersveiligheid en Jeugdwet UHP

Schriftelijke vragen aan het college B&W Verkeersveiligheid op de kaaien in Middelburg LPM dd-13-nov-2020 Londensekaai Antwoord op schriftelijke vragen verkeersveiligheid op de kaaien   [...]

Open Brief aan college B&W

Onder staande brief betreft vragen naar aanleiding  van antwoorden op vragen van 17 mei 2019.   Open Brief 27 aug 2019 aan College B&W   Antwoord op vragen LPM Quarleshavenstraat [...]