Schriftelijke vragen

Vragen over Schone Lucht Akkoord Schone Lucht Akkoord Toelichting: Jaarlijks overlijden nog veel mensen aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit. Actie om de kwaliteit van de lucht die we [...]

Schone Lucht

Schriftelijke vragen Schone Lucht Akkoord Amendement mbt schone lucht en geluid  

Energievoorziening en geluidoverlast

Energievoorziening en geluidoverlast Omwonenden van het stadskantoor zijn verontrust over de keuze die de gemeente maakt m.b.t. de energie voorziening van het stadskantoor.. De LPM stelde [...]

LPM stelt schriftelijke vragen aan het College

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Antwoord opvragen Waterpark Veerse Meer Aanleg en herinrichting Molenwaterpark-1 Vragen naar aanleiding vrgn dd 8 mei jl pm voortgang-Molenwater 29 mei 2019 [...]

Molenwaterpark!

Schriftelijke vragen aan het college Voortgang en inrichting Molenwaterparkaanleg De LPM fractie stelt bovenstaande vragen naar aanleiding van onderstaande actieve informatie van het college [...]

Aanbesteding werkverkeer Orionis

Per 1 maart gaat het werkvervoer van Orionis over naar een nieuwe vervoerder, het nieuwe bedrijf genaamd DAM Domburg met domicilie in Rotterdam gaat dit vervoer rijden.  De fracties van de SP en [...]

Vragen over de Oleanderhof Arnemuiden

De LPM heeft berichten ontvangen over de verkeerssituatie die door school, ouders en ons al geruime tijd als gevaarlijk wordt ervaren. De LPM heeft hierover vragen gesteld aan het college van B [...]

OZB tarieven

De door de gemeente berekende tarieven zijn niet correct. De percentages geven een vertekend beeld van de werkelijke verhogingen. Bij het doorrekenen van de OZB tarieven kwamen wij (LPM) tot [...]