Procedures Participatie en Politiek

Het college heeft onlangs in de commissie Ruimte verklaard dat het college m.b.t. het bevorderen van het meer bouwen (van woningen) in Middelburg zich tegengewerkt voelt door 1. de procedures [...]

Verkeersveiligheid en Jeugdwet UHP

Verkeersveiligheid op de kaaien in Middelburg LPM dd-13-nov-2020 Londensekaai Uitvoering Jeugdwet door de gemeente t.w. de UHP (Uithuisplaatsing). Over uithuisplaatsing jeugdwet (UHP) [...]

Openbare Toiletten en Briëtwoningen

De LPM  heeft onderstaande vragen gesteld aan het college   Vragen over Briëtwoningen Vragen m.b.t openbare toiletten  

Open Brief aan college B&W

Onder staande brief betreft vragen naar aanleiding  van antwoorden op vragen van 17 mei 2019.   Open Brief 27 aug 2019 aan College B&W   Antwoord op vragen LPM Quarleshavenstraat [...]

Woningbouw: voorraad aanpassen

Kwaliteit en Aanpassing woningvoorraad Uit het verkiezingsprogramma: “Gemeentelijke groei is niet zaligmakend en leidt uiteindelijk tot overtolligheid en leegstand,  zodra de aangekondigde [...]

Inrichting Kernwinkelgebied en Corona

SCHR. VRAGEN VAN DE LPM AAN HET COLLEGE EX ART. 41 RVO Betreft: memo maatregelen gebruik en inrichting openbare ruimte kernwinkelgebied in relatie tot Corona (COVID-19) virus van fietsen, [...]

Bouwterrein Veerse Poort 5

VEERSE POORT 5 Momenteel wordt van de sintelbaan gebruik gemaakt door sporters van clubleden van atletiekvereniging Dynamica die nu niet terecht kunnen op de het sportterrein op de Vrijburg. Uit [...]

Schriftelijke vragen

Vragen over Schone Lucht Akkoord Schone Lucht Akkoord Toelichting: Jaarlijks overlijden nog veel mensen aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit. Actie om de kwaliteit van de lucht die we [...]

Schone Lucht

Schriftelijke vragen Schone Lucht Akkoord Amendement mbt schone lucht en geluid  

Energievoorziening en geluidoverlast

Energievoorziening en geluidoverlast Omwonenden van het stadskantoor zijn verontrust over de keuze die de gemeente maakt m.b.t. de energie voorziening van het stadskantoor.. De LPM stelde [...]