Skatebaan

LPM Middelburg: locatie nieuwe skatebaan De LPM heeft vragen aan het college gesteld m.b.t. participatie locatie skatebaan De PZC publiceerde: LPM Middelburg houdt twijfels bij locatie nieuwe [...]

Lekkages in de parkeergarage

Lekkages van onder en van boven in de parkeergarage Beantwoording schriftelijke vragen parkeergarage Geere – Vera Barentsen Naar aanleiding van de beantwoording zijn aanvullende vragen [...]

Algemene beschouwingen Raad Middelburg

Fractie voorzitter Piet Kraan sprak onder staande tekst uit tijdens de algemene beschouwingen Algemene beschouwingen november 2021   De ingediende Amendementen en Moties van LPM of in [...]

Lokale Partij Middelburg op de Markt

LPM op de Markt  Zaterdag 27 november as. staat er weer een tent van de LPM op de Markt in Middelburg! Wilt u met ons van gedachten wisselen over hoe wij als Fractie het de afgelopen, bijna, 4 [...]

Kleur in de fietstunnel

Fietstunneltje  Statenlaan voorzien van graffiti Ed de Graaf diende een motie in om deze actie mogelijk te maken. Met een schitterend resultaat. Graffiti in fietstunnel (motie) Graffiti in [...]

Duivenstront en volle afvalbakken

Duinvenstront en volle afvalbakken In de binnenstad is op verschillende plaatsen sprake van overlast van duivenstront. Dit is niet alleen vies maar ook Middelburg onwaardig als Monumentenstad. [...]

Kantekeningen bij herstelplan en WMO

Kanttekeningen van de LPM  bij het herstelplan van 30 september 2020 en bij de WMO , januari 2021 Op 1 juli 2020  kregen wij te horen van de provincie dat, als we niet voor 1 oktober met een [...]

Verordening WMO en Jeugd

Bijdrage in commissievergadering 9 december 2020 Verordening WMO en Jeugd Voorzitter, Wij hebben als lokale partij part noch deel gehad aan de enorme tekorten op WMO en jeugd, namelijk inmiddels [...]