Tweede woning, monumenten, herdenking bevrijding

Onderstaande moties worden ingebracht in de Raadsvergadering van 24 januari a.s. Motie Verlichting Jaaagpad-19-18-22 Motie Technische vragen-19-15-19 Motie Tweede woning-19-14-18    samenwerking [...]

Minima – Woningbouwbeleid- Bevrijding 75jr- IJsbaan- Rekenkamer

In Raadsvergadering van 17 december dient de Lokale Partij Middelburg moties in. Motie over de minima dec18 Motie over 2e woningen dec18 Motie onderzoek opvolging en aanbeveling rekenkamer dec18 [...]

Zwembad- Vuurwerk- HAP- en BOA’s

Julianabad, Vuurwerk, de uitrusting van BOA’s, bouwplan voor de HAP, overstap in station Roosendaal, dierenambulance, en opluchtzwembad. De LPM fractie dient tijdens de raadsvergadering van [...]

Sociaal Warenhuis

GEZAMENLIJKE HUISVESTING Voor de Voedselbank, de Speelgoedbank en gemeenschapstuin CitySeeds met vergelijkbare uitdagingen en zich op dezelfde mensen richten. De raad stelt voor dat het college [...]

Kassahuisje Molenwaterpark behouden!

De ingediende moties van LPM en PVDA en de motie van GroenLinks is na een schorsing in de raadsvergadering van 10 september, gewijzigd in een gezamenlijke motie. Daarin wordt het college gevraagd [...]

Motie toegankelijkheid fractievergaderingen

De fractie LPM wil de toegankelijkheid van de fractievergaderingen voor derden bevorderen. De LPM dient daarvoor in de Raadsvergadering van 3 juli een motie in.   Motie toegangkelijkheid [...]

Gesprekken met inwoners over de zorg

De LPM en SP vragen de (nieuwe) gemeenteraad in een motie: De vrijwillig burgeradviseurs (naast de bestaande activiteiten) in te zetten bij de genoemde evaluatie. Daar zo spoedig mogelijk met [...]

Uitstroom benchmark Orionis

Orionis  kan zich prima meten met de jaarlijkse CBS meting van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en/of meer dan 2000 bijstandsgerechtigden. Motie benchmark uitstroom Orionis 18-66-16-april-18

Structurele keuzes inzake zwembad Arnemuiden en Boa’s

De Lokale Partij Middelburg vraag het college een financieel herstelplan op te stellen dat kan dienen als basis voor integrale afwegingen tijdens de formatie van een nieuw college. De optie t.a.v [...]