Middelburgse Milieuvisie

Milieuvisie In de raadsvergadering van 30 januari 2020 is de Middelburgse Milieuvisie behandeld. Er is op het raadsvoorstel een amendement ingediend met betrekking op emissies, van geluid en [...]

Trekdijk: adviesscenario

Trekdijk Hieronder het adviesscenario gekozen in de gemeenteraad van 14 november 2019. Bijlage 4 Factsheet advies Hieronder het door de coalitiepartijen ingediende en aangenomen  amendement: [...]

Wijktafel Dauwendaele 10 april 2019

Wijktafel Dauwendaele 10 april 2019 Aanvang 20.00 uur. Opening: iedereen wordt welkom geheten. Mededelingen : geen Politie : Lennart de Rijke is vervangend wijkagent. Leefbaarheid in de wijk is [...]

Julianabad en Volkstuin

Amandementen In de raad van 13 november 2018 Voorstel nummer 18-188 agendapunt 6.1 Amandement Julianabad 18-188-6.1 Aan de Oude Veerseweg, blijven de bestaande volkstuinen onaangetast. Amandement [...]

Trekdijk – amendement exploitatieopzet

Meerderheid stemde tegen dit amendement van D66 en LPM. Het amendement gaf de raadsfracties de mogelijkheid om duidelijk stelling te nemen. Het onderwerp Trekdijk houdt de Raad sinds de aanschaf [...]

Hervorming Jeugdwet

Het college van B&W laat in het gewijzigde raadsvoorstel zien dat zij besluiten van de Raad niet als besluit ziet. Zij wil besluiten over WMO en Jeugdhulp van de raad graag als experiment [...]

Samenwerking Porthos

Verlate vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst had feitelijk eind 2014 vastgelegd moeten zijn. Intussen heeft de Rekenkamer de raad te verstaan gegeven dat zij niet in [...]

Cleene Hooge

Amendement aangenomen. Door middel van een participatietraject, wordt er een ontwikkelvisie met diverse scenario’s uitgewerkt (aangenomen motie december 2015) Amendement Cleene Hooge (PDF)