Blog: Woningbouw en Participatie

Woningbouw en Participatie

Middelburg bouwt woningen in alle wijken, tot nu toe vooral in het duurdere segment. Niet bereikbaar voor veel woning zoekenden. Er is grote vraag naar betaalbare woningen in verschillende woonvormen. Starters verkassen naar elders, en senioren zitten vast.
Doorstroming is gewenst op korte termijn. Woongoed kan daarin een rol spelen door meer (sociale) woningen en appartementen te bouwen. Het is tenslotte een kerntaak. Maak van de Paul Briët woningen in t’Zand een inbreidingslocatie en herbouw deze woningen, met (NOM) nul op de meter.
Participatie bij (bouw)plannen verloopt nog niet naar behoren. Betrokken omwonenden worden niet of laat betrokken. Voorbeelden daarvan zijn VeersePoort V, Veerseweg Oost, laten dat bij Waterpark Veerse Meer beter doen. We hebben in onze gemeente een werkprogramma vastgesteld met daarin opgenomen participatie. Laten we ons daar dan ook aan houden. De Omgevingswet verplicht ons dat als gemeente ook. Laten we op voorhand in die geest werken. Het creëert draagvlak.
De LPM ervaart veel klachten ook op dit gebied. We zullen er alles aan doen binnen onze mogelijkheden, om participatie gemeengoed te maken. Blijf vooral met uw vragen en klachten bij ons langs komen, wij zijn een en al oor, en we helpen u binnen onze mogelijkheden.

Bram de Buck, Raadslid

Start typing and press Enter to search