Barrière op het stationsplein

Barrière op het stationsplein

Sinds de aanpassing van de fietspaden en de uitbreiding van de groenvoorzieningen aan de Kanaalweg
zijn een 32-tal betonelementen geplaatst op de bestaande trottoirbestrating aan de voorzijde van het NS-station. Deze betonelementen zijn 50 cm hoog en 50 cm breed en vormen aaneengeschakeld een voetgangersbarrière met een lengte van 64 meter.

De LPM stelde daarover vragen aan het college

Vragen over het Stationsplein

Beantwoording schriftelijke vragen over betonelementen stationsplein

Start typing and press Enter to search