Advies informateurs, Cleene Hooge en Trekdijk

Het door de LPM gevraagde en ontvangen advies is een advies van de informateurs, twee politiek buitengewoon ervaren mensen, die overigens beiden geen lid zijn van de Lokale Partij Middelburg.
Aan de totstandkoming van dit advies heeft de LPM, buiten het feit dat de LPM om advies heeft gevraagd en buiten het feit dat de LPM als een van de negen partijen met hen gesproken heeft, verder part noch deel gehad . Dit advies was en is derhalve onafhankelijk tot stand gekomen en dient eerst, zoals afgesproken met alle fracties, te worden besproken in een openbare raadsvergadering. Deze vindt a.s. donderdag plaats.
De LPM heeft daarom nog geen overleg met andere fracties gehad over dit advies en hoe ermee om te gaan.
Dat kan pas gebeuren nadat duidelijk is geworden of wij de formateur mogen leveren.

Piet Kraan, fractievoorzitter

 

Start typing and press Enter to search