Wijk- en Dorptafels

Bewonersavond Arnemuiden

Bewonersavond 9 oktober   De voorzitter opent de vergadering. Er zijn ongeveer 80 mensen aanwezig. De voorzitter vraagt : wie wil er vragen stellen, suggesties geven. Wim Bartels : waar is [...]

Dorpstafel Sint Laurens

Dorpstafel Sint Laurens 26 september 2019 Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd een jeugdtafel gehouden waar met wethouder Johan Aalberts onderwerpen werden besproken als de speelvoorzieningen en [...]

Wijktafel: Dauwendaele

Wijktafel Dauwendaele 24 september 2019. Hof Mondriaan. 20.00 uur. De voorzitter opent de wijktafel. Mededelingen: wijkmanager verlaat het Team en wordt opgevolgd door Marleen de Voogd. In de [...]

Wijktafel Klarenbeek-Veerse Poort

Wijktafel Klarenbeek – Veerse Poort Donderdag 19 september GrandCafé Willem Oranjelaan 17 Wijktafel  voor jongeren: Vooraf aan de reguliere wijktafel, werden de jongeren verwelkomt door [...]

Wijktafel Griffioen

Wijktafel. Griffioen 13 juni 2019. 20 uur. Opening: Mededelingen.: geen. Verslag vorige wijktafel.:geen opmerkingen wordt goedgekeurd. Handhaving en wijkagent:nieuwe wijkagent ’t Gilde stelt zich [...]

Wijktafel Nieuw Middelburg

Verslag Wijktafel Nieuw Middelburg van 6 juni 2019   Aanwezig waren 20 personen waarvan 10 bewoners. De bijeenkomst werd geleid door de wijkmanager Henk Huigesamen met de voorzitter van het [...]

Wijktafel Mortiere

Verslag wijktafel Mortiere 5 juni 2019 Aanwezig ±65 personen, waarvan ±55 bewoners. Bijeenkomst wordt geleid door Erik Put, voorzitter Wijkteam,volgens agenda. Wijkagent/BOA zijn niet aanwezig. [...]

Wijktafel Klarenbeek-Veerse Poort

Wijktafel Klarenbeek-Veerse Poort Dinsdag 21 mei 2019. Opening door voorzitter Ben Lap. Wijkwethouder Chris Simons. Er is geen strakke agenda. Politie: (Martijn Gilde – vervangt Sarina Jacobs) [...]

Dorpstafel Sint Laurens

Verslag Dorpsafel Sint Laurens 9 mei 2019 20:00 – 22:20u aantal aanwezigen ca. 50 1. Opening Voorzitter Peter Joosse opent de vergadering en heet eenieder welkom. Er wordt een minuut stilte [...]

Wijktafel ’t Zand Stromenwijk Rittenburg

Verslag van de Wijktafel t’Zand Stromenwijk Rittenburg 7 mei 2019 1.Opening De interim voorzitter opent deze wijktafel. Hij maakt de aanwezigen er op attent dat de bezetting van bestuursfunctie [...]

Wijktafel Binnenstad april 2019

Wijktafel Binnenstad 9 april 2019 Opening: het wijkteam en wijkmanager en wijkagent en wijkwethouder worden voorgesteld. Sander Bosch doet onderzoek naar huisvesting van arbeidsmigranten in [...]

Bewonersavond Arnemuiden

Bewonersavond Arnemuiden 28 maart 2019 Opening: De heren Vermeer, v.d. Kieboom van de Gemeente en van Driestar de heer Koole worden voorgesteld. Mededelingen: Aan de Kerklaan komen nieuwe [...]

Wijktafel Griffioen

Wijktafel Griffioen 7 november 2018 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 2. Concept verslag van de wijktafel van 13 juni 2018 Tijdens de bespreking van het verslag kwamen er wat vragen [...]

Dorpstafel Nieuw en St. Joosland

Dorpstafel Nieuw- en St. Joosland, 27 november 2018 Opening. De nieuwe dorpswethouder, Cees Lodder, stelt zich voor. Hij vermeldt de stand van zaken rond het zware verkeer dat door Nieuwland [...]

Dorpstafel Arnemuiden 21 november 2018

Dorpstafel Arnemuiden. 21november 2018 Opening: 19.30 uur i.p.v. 20.00 uur. Vanwege een communicatiefout. Daardoor waren veel mensen te laat. Presentatie Politie: Inbraakpreventie en oplichting [...]

Wijktafel Binnenstad

Wijktafel binnenstad Kloveniersdoelen 30 oktober 2018 Toekomst van de Oostkerk Leo Hannewijk geeft een toelichting over de toekomst van de Oostkerk. Er is 2 miljoen euro beschikbaar voor [...]

Wijktafel ‘t Zand-Stromenwijk

Wijktafel ’t Zand – Stromenwijk  9 oktober 2018 Voorstelronde; Cees Lodder is de nieuwe wijkwethouder. Wethouder Lodder geeft complimenten aan het wijkteam en geeft aan spreekuur te [...]

Wijktafel Dauwendaele

Wijktafel Dauwendaele 24 oktober 2018. Mededelingen: Esther Verhage vervangt de wijkagent Edwin die voor langere tijd ziek is. Een aantal studenten doen onderzoek naar de Meanderflat met de [...]

DORPSTAFEL SINT LAURENS

DORPSTAFEL SINT LAURENS Dinsdag 23 oktober 2018 20u00 – 21u50 Van Cittershof aanwezig ca. 30 personen OPENING – De avondvoorzitter Peter Joosse opent de dorpstafelbijeenkomst en stelt [...]

Wijktafel Nieuw Middelburg

Verslag Wijktafel Nw. Middelburg. 11 oktober 2018. Aanvang 20.15 uur. Er zijn ongeveer 15 bewoners. De wijkagent is niet aanwezig. Mededelingen: een voorstellingsrondje . Presentatie van de [...]

Wijktafel Mortiere

Wijkbijeenkomst op dinsdag 19 juni 2018 in het clubhuis van Golfbaan de Zeeuwsche aan de Paukenweg 1 in Middelburg. 1 Opening om 20.00 uur. De voorzitter, Erik Put, opent de vergadering. De [...]

Wijktafel Klarenbeek- Veerse Poort

Verslag van de Wijktafel Klarenbeek – Veerse Poort 12 juni 2018 Voorzitter Ben Lap opent de wijktafel om 20.00 uur. Aanwezig : De wijkwethouder Chris Simons, de wijkmanager Henk Huige, De [...]

Wijktafel Zuid

Kort verslag van bijeenkomst Wijktafel-zuid op 7 juni 2018 in het Pallet te Middelburg. Omdat op de website van gem. Middelburg de aanvangstijd 20 00 uur was vermeld, maar in werkelijkheid de [...]

Typ uw zoekopdracht en klik op enter