Wijk- en Dorptafels

Wijktafel Middelburg Zuid

Wijktafel Middelburg Zuid 9 Maart 2020 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mededelingen De houten brug heeft ernstige schade, reparatie zal langer duren. Herinrichting [...]

Wijktafel Griffioen

Wijktafel Griffioen 27 november 2019 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mededelingen : Rianne van Iwaarden neemt na 10 jaar afscheid als wijkmanager. Verslag vorige [...]

Dorpsraad Nieuw en Sint Joosland

Dorpsraad Nieuwland 21 nov. 2019 Voorzitter Krina de Visser opent. De wijkmanager vertrekt met een woord van dank. Theo Meiboom nieuwe wijkagent stelt zich voor.30 km wegen en eenrichtingsweg [...]

Wijktafel Binnenstad

Wijktafel Binnenstad Kloveniersdoelen 21 nov. 2019 De voorzitter opent en heet iedereen welkom. Er zijn maar weinig bewoners aanwezig. Presentatie De slag om de Schelde. Maarten Buurlage. Er [...]

Bewonersavond Arnemuiden

Bewonersavond 9 oktober   De voorzitter opent de vergadering. Er zijn ongeveer 80 mensen aanwezig. De voorzitter vraagt : wie wil er vragen stellen, suggesties geven. Wim Bartels : waar is [...]

Dorpstafel Sint Laurens

Dorpstafel Sint Laurens 26 september 2019 Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd een jeugdtafel gehouden waar met wethouder Johan Aalberts onderwerpen werden besproken als de speelvoorzieningen en [...]

Wijktafel: Dauwendaele

Wijktafel Dauwendaele 24 september 2019. Hof Mondriaan. 20.00 uur. De voorzitter opent de wijktafel. Mededelingen: wijkmanager verlaat het Team en wordt opgevolgd door Marleen de Voogd. In de [...]

Wijktafel Klarenbeek-Veerse Poort

Wijktafel Klarenbeek – Veerse Poort Donderdag 19 september GrandCafé Willem Oranjelaan 17 Wijktafel  voor jongeren: Vooraf aan de reguliere wijktafel, werden de jongeren verwelkomt door [...]

Wijktafel Griffioen

Wijktafel. Griffioen 13 juni 2019. 20 uur. Opening: Mededelingen.: geen. Verslag vorige wijktafel.:geen opmerkingen wordt goedgekeurd. Handhaving en wijkagent:nieuwe wijkagent ’t Gilde stelt zich [...]

Wijktafel Nieuw Middelburg

Verslag Wijktafel Nieuw Middelburg van 6 juni 2019   Aanwezig waren 20 personen waarvan 10 bewoners. De bijeenkomst werd geleid door de wijkmanager Henk Huigesamen met de voorzitter van het [...]

Wijktafel Mortiere

Verslag wijktafel Mortiere 5 juni 2019 Aanwezig ±65 personen, waarvan ±55 bewoners. Bijeenkomst wordt geleid door Erik Put, voorzitter Wijkteam,volgens agenda. Wijkagent/BOA zijn niet aanwezig. [...]

Wijktafel Klarenbeek-Veerse Poort

Wijktafel Klarenbeek-Veerse Poort Dinsdag 21 mei 2019. Opening door voorzitter Ben Lap. Wijkwethouder Chris Simons. Er is geen strakke agenda. Politie: (Martijn Gilde – vervangt Sarina Jacobs) [...]

Dorpstafel Sint Laurens

Verslag Dorpsafel Sint Laurens 9 mei 2019 20:00 – 22:20u aantal aanwezigen ca. 50 1. Opening Voorzitter Peter Joosse opent de vergadering en heet eenieder welkom. Er wordt een minuut stilte [...]

Wijktafel ’t Zand Stromenwijk Rittenburg

Verslag van de Wijktafel t’Zand Stromenwijk Rittenburg 7 mei 2019 1.Opening De interim voorzitter opent deze wijktafel. Hij maakt de aanwezigen er op attent dat de bezetting van bestuursfunctie [...]

Wijktafel Binnenstad april 2019

Wijktafel Binnenstad 9 april 2019 Opening: het wijkteam en wijkmanager en wijkagent en wijkwethouder worden voorgesteld. Sander Bosch doet onderzoek naar huisvesting van arbeidsmigranten in [...]

Bewonersavond Arnemuiden

Bewonersavond Arnemuiden 28 maart 2019 Opening: De heren Vermeer, v.d. Kieboom van de Gemeente en van Driestar de heer Koole worden voorgesteld. Mededelingen: Aan de Kerklaan komen nieuwe [...]

Wijktafel Griffioen

Wijktafel Griffioen 7 november 2018 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 2. Concept verslag van de wijktafel van 13 juni 2018 Tijdens de bespreking van het verslag kwamen er wat vragen [...]

Dorpstafel Nieuw en St. Joosland

Dorpstafel Nieuw- en St. Joosland, 27 november 2018 Opening. De nieuwe dorpswethouder, Cees Lodder, stelt zich voor. Hij vermeldt de stand van zaken rond het zware verkeer dat door Nieuwland [...]

Dorpstafel Arnemuiden 21 november 2018

Dorpstafel Arnemuiden. 21november 2018 Opening: 19.30 uur i.p.v. 20.00 uur. Vanwege een communicatiefout. Daardoor waren veel mensen te laat. Presentatie Politie: Inbraakpreventie en oplichting [...]

Wijktafel Binnenstad

Wijktafel binnenstad Kloveniersdoelen 30 oktober 2018 Toekomst van de Oostkerk Leo Hannewijk geeft een toelichting over de toekomst van de Oostkerk. Er is 2 miljoen euro beschikbaar voor [...]

Wijktafel ‘t Zand-Stromenwijk

Wijktafel ’t Zand – Stromenwijk  9 oktober 2018 Voorstelronde; Cees Lodder is de nieuwe wijkwethouder. Wethouder Lodder geeft complimenten aan het wijkteam en geeft aan spreekuur te [...]

Wijktafel Dauwendaele

Wijktafel Dauwendaele 24 oktober 2018. Mededelingen: Esther Verhage vervangt de wijkagent Edwin die voor langere tijd ziek is. Een aantal studenten doen onderzoek naar de Meanderflat met de [...]

DORPSTAFEL SINT LAURENS

DORPSTAFEL SINT LAURENS Dinsdag 23 oktober 2018 20u00 – 21u50 Van Cittershof aanwezig ca. 30 personen OPENING – De avondvoorzitter Peter Joosse opent de dorpstafelbijeenkomst en stelt [...]

Wijktafel Nieuw Middelburg

Verslag Wijktafel Nw. Middelburg. 11 oktober 2018. Aanvang 20.15 uur. Er zijn ongeveer 15 bewoners. De wijkagent is niet aanwezig. Mededelingen: een voorstellingsrondje . Presentatie van de [...]

Wijktafel Mortiere

Wijkbijeenkomst op dinsdag 19 juni 2018 in het clubhuis van Golfbaan de Zeeuwsche aan de Paukenweg 1 in Middelburg. 1 Opening om 20.00 uur. De voorzitter, Erik Put, opent de vergadering. De [...]

Wijktafel Klarenbeek- Veerse Poort

Verslag van de Wijktafel Klarenbeek – Veerse Poort 12 juni 2018 Voorzitter Ben Lap opent de wijktafel om 20.00 uur. Aanwezig : De wijkwethouder Chris Simons, de wijkmanager Henk Huige, De [...]

Wijktafel Zuid

Kort verslag van bijeenkomst Wijktafel-zuid op 7 juni 2018 in het Pallet te Middelburg. Omdat op de website van gem. Middelburg de aanvangstijd 20 00 uur was vermeld, maar in werkelijkheid de [...]

Typ uw zoekopdracht en klik op enter