Schriftelijke vragen

OZB tarieven

De door de gemeente berekende tarieven zijn niet correct. De percentages geven een vertekend beeld van de werkelijke verhogingen. Bij het doorrekenen van de OZB tarieven kwamen wij (LPM) tot [...]

Typ uw zoekopdracht en klik op enter