Nieuwsberichten

Duivenstront en volle afvalbakken

Duinvenstront en volle afvalbakken In de binnenstad is op verschillende plaatsen sprake van overlast van duivenstront. Dit is niet alleen vies maar ook Middelburg onwaardig als Monumentenstad. [...]

Kantekeningen bij herstelplan en WMO

Kanttekeningen van de LPM  bij het herstelplan van 30 september 2020 en bij de WMO , januari 2021 Op 1 juli 2020  kregen wij te horen van de provincie dat, als we niet voor 1 oktober met een [...]

Verordening WMO en Jeugd

Bijdrage in commissievergadering 9 december 2020 Verordening WMO en Jeugd Voorzitter, Wij hebben als lokale partij part noch deel gehad aan de enorme tekorten op WMO en jeugd, namelijk inmiddels [...]

Mascotte van de LPM

Heeft de Lokale Partij Middelburg een mascotte? Jazeker. Het is Pom. Pom is een buikschuivende, kuitsnuivende, ruwharige vrouwelijke kaninchen teckel van nu vier jaar oud. Pom is een schoonheid [...]

Bouwen Bouwen en nog eens Bouwen!

Bouwen Bouwen en nog eens Bouwen Het is hoog nodig in Middelburg het tempo van bouwen te verhogen. De woonvisie 2016-2020 zo spoedig mogelijk actualiseren. Een uitvoeringsplan op stellen voor de [...]

Huisvesting van arbeidsmigranten

Huisvesting van arbeidsmigranten De huisvesting van arbeidsmigranten neemt ook in Middelburg toe. Het komt in alle wijken van Middelburg voor, met alle vaak storende randverschijnselen die dit [...]

Openbare Toiletten

Molenwaterpark zonder toilet De herfstvakantie is begonnen en de toeristen zoeken Zeeland nog steeds op. Ook Middelburg, met zijn mooie nieuwe Molenwaterpark. Echter in  dit park ontbreekt het [...]

Lokale Partij Middelburg op de Markt

De LPM stond weer op markt in Middelburg We stonden een ieder die dat wenste te woord over alle politieke en maatschappelijke zaken! Ondanks het regenachtige weer, toch een geslaagde dag!

Puin ruimen

MAURITS SEP schreef in de PZC van 2 oktober: Gemeente Middelburg wil puin ruimen én leren van gemaakte fouten Puin ruimen is het eerste dat Middelburg gaat doen nu het financiële herstelplan [...]

Tekort aan betaalbare koopappartementen

Dit is een ingekorte versie van het artikel in ROm 7-8, juli-augustus, vakblad voor de fysieke leefomgeving. Door Cyril Crutzen en Gert Jan Hagen, Sprinco Urban Analytics Tekort aan (middel)dure [...]

Halverwege: Bericht van de LPM

Halverwege: Bericht van de LPM We zijn nu ruim halverwege deze raadsperiode. Tijd om u bij te praten. EVEN EEN TERUGBLIK Maart 2018 werd de LPM dankzij u de grootste. We lieten de informateur [...]

Algemene Ledenvergadering

Voor de leden van de Lokale Partij Middelburg VOORAANKONDIGING Algemene Ledenvergadering Donderdag 24 september 2020 Inloop:19.30 uur Start vergadering 20.00 uur In Hotel de Nieuwe Doelen Loskade [...]

OPEN BRIEF VAN DE LPM

OPEN BRIEF VAN DE LPM Aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg. Betreft: coronamaatregelen Binnenstad Middelburg. Middelburg, donderdag 14 mei 2020 Geacht college, heden [...]

Gemeenteraad en Corona

Betrokkenheid bij CORONA maatregelen In raadsvergadering van 16 april j.l. heeft de LPM onderstaande motie ingediend Motie betrokkenheid raad bij maatregelen Corona-160420   Toelichting: In [...]

DE WERELD NA CORONA

Het woord aan raadslid Ed de Graaf Binnen korte tijd zijn wij in een geheel andere wereld beland, zowel in sociale als in economische zin. Het virus beheerst ons dagelijks denken en doen. Premier [...]

Middelburgse Milieuvisie

Milieuvisie In de raadsvergadering van 30 januari 2020 is de Middelburgse Milieuvisie behandeld. Er is op het raadsvoorstel een amendement ingediend met betrekking op emissies, van geluid en [...]

Schone Lucht Akkoord

Gemeente Middelburg heeft dit akkoord nog niet ondertekend de Provincie wel Schone Lucht Akkoord 36 gemeenten tekenden samen met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen het Schone Lucht [...]

Aardgasvrije Wijken

Er is nog veel werk aan de winkel in Middelburg Om te beginnen met informatie en communicatie over mogelijkheden o.a. met betrekking tot subsidieverlening Artikel overgenomen van : Stadszaken.nl [...]

Invaliden moeizaam door Middelburg

Invaliden moeizaam door Middelburg Kijk, daar is de LPM het helemaal mee eens. Daar moeten we wat aan doen. In de vorige raadsperiodeis dat helaas matig gelukt. Fijn dat we nu eindelijk een [...]

LPM over de Kuiperspoort in de Raad

De LPM over de Kuiperspoort Kuiperspoort motie LPM en PVDA 12-dec Vooraf aan de behandeling van bovenstaande motie sprak fractievoorzitter Piet Kraan de volgende tekst uit: Voorzitter, Wij hebben [...]

De Lokale Partij Middelburg op de Markt

LPM zaterdag 21 december op de markt De Lokale Partij Middelburg staat weer op de markt in Middelburg om aan de kiezers en bewoners verantwoording af te leggen over keuzes die in de afgelopen [...]

Begroting 2020: Bijdrage LPM

Uitgesproken door fractievoorzitter Piet Kraan bij de behandeling van de begroting op 13 november 2019 Voorzitter, voor ons ligt de begroting 2020 van ons mooie Middelburg. Helder, transparant, [...]

Cleene Hooge: participatie belangrijk

Fractievoorzitter Piet Kraan: ,,We willen luisteren naar de omwonenden” Alternatief: Het uitzicht vrij houden en onderzoek doen naar de bouw van enkele landgoederen in plaats van de bouw van [...]

Motie van afkeuring storm in glas water

College Middelburg overleeft zonder moeite motie van afkeuring De LPM heeft zich altijd sterk gemaakt voor de mogelijkheid om aan de Trekdijk iets anders te ontwikkelen dan een bedrijventerrein [...]

Wethouder en raadslid beëdigd

  De nieuwe ploeg van de LPM In de raadsvergadering van 28 februari zijn Carla Doorn als wethouder en Bram de Buck als raadslid beëdigd.

Carla Doorn wethouder Middelburg voor de LPM

Persbericht                                   Middelburg, 5 februari 2019 Nieuwe wethouder LPM: Carla Doorn-Roosenburg Carla Doorn-Roosenburg wordt de nieuwe wethouder voor de Lokale Partij [...]

Cees

Toespraak van fractievoorzitter Piet Kraan  Cees Lieve Marian, Mitch, Michelle en Remi, Mevrouw Lodder, familie, geachte aanwezigen Het is nu een kleine twee jaar geleden dat wij van de LPM voor [...]

Ter Nagedachtenis aan Cees

TER NAGEDACHTENIS AAN CEES Jouw missie: abrupt in de kiem gesmoord. Zaterdagavond 19 januari bereikte ons de schokkende tijding. Reacties van ongeloof, verbijstering en verdriet. Een groot [...]

In Memoriam Cees Lodder

In Memoriam Cees Lodder Zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat onze zeer gewaardeerde wethouder en LPM lid Cees Lodder is overleden. Het verlies van onze Cees is vooral voor zijn vrouw [...]

Behoud Julianabad in herkansing

Van teleurstelling naar hoop in Arnemuiden Zwembad Arnemuiden (nog niet) definitief dicht! Na de behandeling in de commissie Algemeen Bestuur van 15 jan. j.l. is er weer hoop op behoud van het [...]

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 19 januari

De LPM organiseert op zaterdag 19 januari haar nieuwjaarsreceptie voor leden en belangstellenden. De receptie wordt gehouden in Eetcafé  “De Zwarte Ruiter op ’t Witte Paard” Dam 33 in Middelburg [...]

Doof op flatwoning driehoog in Dauwendaele

Germaine Kamano Onze wethouder Cees Lodder in gesprek met de kersverse ambassadeur van Ongehoord & Ongezien. Ze legt uit hoe moeilijk de alledaagse dingen voor doven en slechthorenden kunnen [...]

LPM op de markt succesvol evenement

De Lokale Partij Middelburg was zaterdag 6 oktober present op de markt in Middelburg. Er werd informatie verstrekt en ingewonnen. Velen kwamen langs met wensen en ook met klachten. Deze worden [...]

LPM op de markt in Middelburg

Zaterdag 6 oktober op de Markt Zeer nuttige ontmoetingen en informatie van kiezers. Naar aanleiding van een aantal aangebrachte vraagstukken zal de LPM moties voorbereiden. Neem o.a. De [...]

Servicebusje nu ook in wijk de Griffioen

De wens van wethouder Cees Lodder (LPM): Servicebussen in alle wijken als alternatief voor openbaar vervoer. Kleine busjes die door de Middelburgse wijken rijden en in die wijken overstapplaatsen [...]

College Middelburg geïnstalleerd

Het college van Middelburg is dinsdagavond 22 mei geïnstalleerd. Van links naar rechts: Chris Dekker (SGP), Johan Aalberts (CDA), Chris Simons (VVD), burgemeester Harald Bergmann, en Cees [...]

Coalitie presenteert programma 2018-2022

De nieuwe coalitie van LPM, CDA, VVD en SGP presenteert werkprogramma Middelburg komt structureel geld te kort en staat onder toezicht van de provincie. De toezichthouder eist een herstelplan [...]

LPM in coalitie Middelburg

De LPM heeft na vier jaar weer een plaats in het college van Middelburg. Cees Lodder wethouder voor de LPM. De LPM heeft met CDA, VVD en SGP een coalitieakkoord bereikt. Het kostte veel tijd om [...]

Raadslid Vera Barentsen stelt zich voor

Sinds 28 maart ben ik geïnstalleerd als raadslid voor de Lokale Partij Middelburg. We hebben bij de verkiezingen 2 zetels erbij gekregen, dankzij u als kiezer. Daarvoor onze hartelijke en [...]

Kiezersbedrog??

Laten we als LPM heel duidelijk zijn. De LPM was en is tegenstander van een bedrijventerrein aan de Trekdijk en bebouwing van Cleene Hooge. Maar er zijn wel twee nieuwe feiten waarmee de LPM [...]

Advies informateurs, Cleene Hooge en Trekdijk

Het door de LPM gevraagde en ontvangen advies is een advies van de informateurs, twee politiek buitengewoon ervaren mensen, die overigens beiden geen lid zijn van de Lokale Partij Middelburg. Aan [...]

LPM boekt grote overwinging

Gemeenteraadsverkiezingen De Lokale Partij Middelburg heeft een grote overwinging behaald. De LPM kreeg 4177 stemmen. Dit levert de LPM 6 zetels op in de raad. LPM laat coalitiebesprekingen [...]

DE ZZP-ER EN DE GEMEENTEPOLITIEK

Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor de ZZP-er zijn er veel zaken die de gemeente regelt, daarom nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst: Wat kan de gemeentepolitiek [...]

De LPM op de markt in Middelburg

Zaterdag 3 maart geeft de Lokale Partij Middelburg een vervolg aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart a.s. We staan met een Pagodetent op de markt van 9.00 tot [...]

Politiek debat UCR

University College Roosevelt organiseerde donderdagavond een politiek debat in het Stadhuis te Middelburg. Een debat met weinig harde tegenstellingen. Er werd gedebateerd aan de hand van twee [...]

De LPM op de markt in Middelburg

Zaterdag 10 februari geeft de LPM een vervolg aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart a.s. We staan met een Pagodetent op de markt van 9.00 tot 17.00 uur. U bent [...]

Open brief aan B en W m.b.t. Veerse Poort V

De LPM heeft in een open brief vragen gesteld aan het college van B&W m.b.t. de uit voering van de een Motie d.d. 22 jan.2018. Goed communiceren met inwoners en belanghebbenden bij het begin [...]

Nieuwjaarsreceptie LPM

Zaterdag 20 januari 2018 heeft de Lokale Partij Middelburg (LPM) haar nieuwjaarsreceptie gehouden in Hotel Restaurant de Nieuwe Doelen aan de Loskade te Middelburg. Het was een druk bezochte [...]

Zeeuws volkslied en wandtapijten verplicht?

Met een schoolreisje Nachtwacht in het vooruitzicht en het verplicht stellen van het Wilhelmus beoogt de nieuwe regering in spe ons nationaal cultuurhistorisch bewustzijn te bevorderen. Echter [...]

Typ uw zoekopdracht en klik op enter