Moties

Rechtszaken

Rechtszaken De gemeente investeert waarschijnlijk veel tijd en geld  in de verdediging van besluiten Er is een grens aan het uitgeven van gemeenschapsgeld in jarenlange procedures.          [...]

Parkeren en Zebrapad

In raadsvergadering van 28 januari a.s. worden de onderstaande moties ingediend Parkeren in Dauwendaele /Vromoldsland Parkeren in Dauwendaele en met name in Vromoldsland is nagenoeg onmogelijk, [...]

Fietsoversteek koestraat- Afvalcontainers

Verkeersveiligheid  en Afvalcontainers Verbeteren van de verkeersveiligheid op de Koestraat door middel van ledverlichting in het wegdek.   motie CDA-LPM-SP-D66-CU-GL-VVD-Ledverlichting [...]

Skatebaan en Hoogerzael

Moties met betrekking tot Skatebaan en Hoogerzaal                                                (deze worden behandeld in de raadsvergadering van 28 jan. 2021) Motie LPM over Skatebaan [...]

Bouwen Bouwen en nog eens Bouwen!

Bouwen Bouwen en nog eens Bouwen Het is hoog nodig in Middelburg het tempo van bouwen te verhogen. De woonvisie 2016-2020 zo spoedig mogelijk actualiseren. Een uitvoeringsplan op stellen voor de [...]

Openbare Toiletten

Molenwaterpark zonder toilet De herfstvakantie is begonnen en de toeristen zoeken Zeeland nog steeds op. Ook Middelburg, met zijn mooie nieuwe Molenwaterpark. Echter in  dit park ontbreekt het [...]

Bezuinigingen en Herstelplan

Amendement-vvd-sgp-cda-en-lpm-bij-het-voorstel-financieel-herstelplan-2020-2024-gecombineerd Amendement van LPM bij het voorstel financieel herstelplan-2020-2024 parkeervergunningen Amendemen LPM [...]

Stichting De Oostkerk

In stand houden van de stichting Motie van de LPM in de raad van 17 september   MotieStichting Oostkerk sept 2020  

Gemeenteraad en Corona

Betrokkenheid bij CORONA maatregelen In raadsvergadering van 16 april j.l. heeft de LPM onderstaande motie ingediend Motie betrokkenheid raad bij maatregelen Corona-160420   Toelichting: In [...]

Servicebus en Trekdijk

Moties ingediend in Raadsvergadering van 5 maart 2020   De servicebus is een innitiatief van de LPM De LPM is er van overtuigd dat een service of buurt bus voor heel Middelburg een must is. Pas [...]

Graffiti in fiets en voetgangerstunnels

Graffiti in fiets en voetgangerstunnels In de raadsvergadering van 31 jan is een motie van de LPM met algemene stemmen aangenomen Graffiti in tunneltjes   Door een prijsvraag uit te [...]

Houtstook en de gevolgen daarvan

Houtstook Onderzoek toont aan dat 10 tot 12% van de Nederlanders een probleem heeft met de luchtkwaliteit, waarvan een deel afkomstig is van houtstook(rook), en de stank, roet en fijnstof die [...]

LPM over de Kuiperspoort in de Raad

De LPM over de Kuiperspoort Kuiperspoort motie LPM en PVDA 12-dec Vooraf aan de behandeling van bovenstaande motie sprak fractievoorzitter Piet Kraan de volgende tekst uit: Voorzitter, Wij hebben [...]

Paul Brietwoningen

De fractie LPM heeft in een laatste poging, de Paul Briët woningen in de Baarsjesstraat te behouden onderstaande motie ingediend. Paul Brietwoningen raad 10 okt-19-138 Deze motie werd met 9 [...]

Veerseweg Oost – Briet woningen

INGEDIENDE MOTIES 12 september 2019 Motie LPM Veerseweg Oost raad-12.9.19 Motie LPM Paul Brietwoningen Motie Overdracht van taken ook overdracht van budget LPM -Groen Links  

Renoveren of Slopen

Paul Briet woningen in t’ Zand Financieel overzicht Woongoed Wat is de beste oplossing? VOORBEELD Wil je een huis terug met een nieuwe fundering zonder asbest, dan gaat dat tussen  [...]

DIFTAR -AED’s – VUURWERK

  Onderhoud-AEDs -19-102 Evaluatie Diftar-systeem 19-103 Communicatie gemeente omtrent invoering Diftar 19-104 Maximaal aantal raadsvoorstellen per raadsvergadering 19-105 Initiatiefvoorstel [...]

Motie financiering aanleg park Molenwaterpark

De Gemeenteraad Middelburg besluit tot uitvoering van het volledige plan   Motie van LPM aangenomen. Financiering aanleg park Molenwaterpark- Onderstaande motie werd niet aangenomen. [...]

Motie bevordering bijenstand

Beijen zijn heel belangrijk in onze natuur. De LPM vraagt: De beijenstand te bevorderen door middel van aangepast bermenbeheer e.d.   Bevordering van de bijenstand 23-mei-19-57 Bloemrijke [...]

Motie afronding renovatie Schouwburg

Onderstaande motie is ingediend om tot een oplossing te komen voor het meningsverschil tussen de dir. Schouwburg en de gemeente Middelburg.   Motie afronding renovatie schouwburg-23-mei-19-55

Zwembad- Vuurwerk- HAP- en BOA’s

Julianabad, Vuurwerk, de uitrusting van BOA’s, bouwplan voor de HAP, overstap in station Roosendaal, dierenambulance, en opluchtzwembad. De LPM fractie dient tijdens de raadsvergadering van [...]

Sociaal Warenhuis

GEZAMENLIJKE HUISVESTING Voor de Voedselbank, de Speelgoedbank en gemeenschapstuin CitySeeds met vergelijkbare uitdagingen en zich op dezelfde mensen richten. De raad stelt voor dat het college [...]

Kassahuisje Molenwaterpark behouden!

De ingediende moties van LPM en PVDA en de motie van GroenLinks is na een schorsing in de raadsvergadering van 10 september, gewijzigd in een gezamenlijke motie. Daarin wordt het college gevraagd [...]

Motie toegankelijkheid fractievergaderingen

De fractie LPM wil de toegankelijkheid van de fractievergaderingen voor derden bevorderen. De LPM dient daarvoor in de Raadsvergadering van 3 juli een motie in.   Motie toegangkelijkheid [...]

Gesprekken met inwoners over de zorg

De LPM en SP vragen de (nieuwe) gemeenteraad in een motie: De vrijwillig burgeradviseurs (naast de bestaande activiteiten) in te zetten bij de genoemde evaluatie. Daar zo spoedig mogelijk met [...]

Uitstroom benchmark Orionis

Orionis  kan zich prima meten met de jaarlijkse CBS meting van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en/of meer dan 2000 bijstandsgerechtigden. Motie benchmark uitstroom Orionis 18-66-16-april-18

Aanpassing dienstregeling servicebus

De Lokale Partij Middelburg verzoekt het college zo snel mogelijk de dienstregeling van de servicebus aan te passen, waarbij minimaal de woonservicezones in De Griffioen worden opgenomen. Bij het [...]

Verkeerssituatie Rotterdamse en Rouaanse kaai

De verkeerssituatie Rouaanse en Rotterdamse kaai is de afgelopen tijd herhaaldelijk gewijzigd. Bij de laatste aanpassing zijn de fietspaden op het laatste stuk Rotterdamse kaai/Punt  komen te [...]

Operatie Steenbreek

Groen in de stad goed is voor de gezondheid van de inwoners. Motie Steenbreek 5 maart 2018

Motie Veerse Poort

De LPM  heeft op 22 januari 2018 een Motie ingediend. Ingrijpende situaties, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijziging maken veel emoties los. Bewoners moeten bij uitstek betrokken zijn [...]

Overstaptijd op perron Roosendaal te kort

De overstaptijd van, nog steeds 3 minuten, staat dus vaak garant voor ongeoorloofde, ongewenste en gevaarlijke taferelen op perron Roosendaal. Als een kudde opgejaagd wild draven de reizigers [...]

Servicebus voor Griffoen

De LPM heeft een Motie ingebracht in de Raadsvergadering van 14 november. Deze is unaniem aangenomen.  Raadslid Carla Doorn gaf een korte toelichting op de gezamenlijke motie. Servicebus voor Griffioen

Typ uw zoekopdracht en klik op enter