Verkeersveiligheid en Jeugdwet UHP

Verkeersveiligheid op de kaaien in Middelburg LPM dd-13-nov-2020 Londensekaai Uitvoering Jeugdwet door de gemeente t.w. de UHP (Uithuisplaatsing). Over uithuisplaatsing jeugdwet (UHP)  

Financieel Herstelplan en Subsidiekaders

Financieel Herstelplan en Subsidiekaders Amendement LPM-VVD-CDA-SGP bij het voorstel financieel-herstelplan 2020-2024 gecombineerd Amendement LPM en PVDA over herijken subsidiekaders zonder [...]

DIFTAR – Vitale Revolutie – en Boa’s

Moties ingediend in de raad van 11 november motie-van-christenunie-vvd-lpm-en-sp-over-evaluatie-invoering-diftar motie-pvda-en-lpm-over-loopafstand-ondergrondse-pmd-containersmotie-pvda-motie- [...]

Bouwen Bouwen en nog eens Bouwen!

Bouwen Bouwen en nog eens Bouwen Het is hoog nodig in Middelburg het tempo van bouwen te verhogen. De woonvisie 2016-2020 zo spoedig mogelijk actualiseren. Een uitvoeringsplan op stellen voor de [...]

Huisvesting van arbeidsmigranten

Huisvesting van arbeidsmigranten De huisvesting van arbeidsmigranten neemt ook in Middelburg toe. Het komt in alle wijken van Middelburg voor, met alle vaak storende randverschijnselen die dit [...]

Openbare Toiletten

Molenwaterpark zonder toilet De herfstvakantie is begonnen en de toeristen zoeken Zeeland nog steeds op. Ook Middelburg, met zijn mooie nieuwe Molenwaterpark. Echter in  dit park ontbreekt het [...]

Lokale Partij Middelburg op de Markt

De LPM stond weer op markt in Middelburg We stonden een ieder die dat wenste te woord over alle politieke en maatschappelijke zaken! Ondanks het regenachtige weer, toch een geslaagde dag!

Puin ruimen

MAURITS SEP schreef in de PZC van 2 oktober: Gemeente Middelburg wil puin ruimen én leren van gemaakte fouten Puin ruimen is het eerste dat Middelburg gaat doen nu het financiële herstelplan [...]

Bezuinigingen en Herstelplan

Amendement-vvd-sgp-cda-en-lpm-bij-het-voorstel-financieel-herstelplan-2020-2024-gecombineerd Amendement van LPM bij het voorstel financieel herstelplan-2020-2024 parkeervergunningen Amendemen LPM [...]

Openbare Toiletten en Briëtwoningen

De LPM  heeft onderstaande vragen gesteld aan het college   Vragen over Briëtwoningen Vragen m.b.t openbare toiletten