Duivenstront en volle afvalbakken

Duinvenstront en volle afvalbakken In de binnenstad is op verschillende plaatsen sprake van overlast van duivenstront. Dit is niet alleen vies maar ook Middelburg onwaardig als Monumentenstad. [...]

Licht aan het eind van de tunnel

2020 is voorbij Wat een jaar is het geweest. Nu is er licht aan het eind van de tunnel. De vaccinaties zijn begonnen. Geweldig, straks kunnen we allemaal weer winkelen, uit eten, naar het café. [...]

Parkeren en Zebrapad

In raadsvergadering van 28 januari a.s. worden de onderstaande moties ingediend Parkeren in Dauwendaele /Vromoldsland Parkeren in Dauwendaele en met name in Vromoldsland is nagenoeg onmogelijk, [...]

Fietsoversteek koestraat- Afvalcontainers

Verkeersveiligheid  en Afvalcontainers Verbeteren van de verkeersveiligheid op de Koestraat door middel van ledverlichting in het wegdek.   motie CDA-LPM-SP-D66-CU-GL-VVD-Ledverlichting [...]

Skatebaan en Hoogerzael

Moties met betrekking tot Skatebaan en Hoogerzaal                                                (deze worden behandeld in de raadsvergadering van 28 jan. 2021) Motie LPM over Skatebaan [...]

Kantekeningen bij herstelplan en WMO

Kanttekeningen van de LPM  bij het herstelplan van 30 september 2020 en bij de WMO , januari 2021 Op 1 juli 2020  kregen wij te horen van de provincie dat, als we niet voor 1 oktober met een [...]

Verordening WMO en Jeugd

Bijdrage in commissievergadering 9 december 2020 Verordening WMO en Jeugd Voorzitter, Wij hebben als lokale partij part noch deel gehad aan de enorme tekorten op WMO en jeugd, namelijk inmiddels [...]

Mascotte van de LPM

Heeft de Lokale Partij Middelburg een mascotte? Jazeker. Het is Pom. Pom is een buikschuivende, kuitsnuivende, ruwharige vrouwelijke kaninchen teckel van nu vier jaar oud. Pom is een schoonheid [...]

Intervence

INTERVENCE De LPM begrijpt dat het college van B&W noodzakelijkerwijs slechts een klein aandeel (1/13) heeft gehad (en nog heeft) in de gehele besluitvorming rond Intervence door de [...]

De LPM wenst u een gezond 2021

en Veel geluk en wijsheid gewenst!