Parkeren in de troep

Parkeren in de Geere De algemene toestand in de parkeergarage aan de Geere is rond uit vies te noemen. Heel veel plassen water en verder heel vies. De ingang naar de lift  is bijna niet [...]

Moties en Amendementen

Moties en Amendementen Onderstaande moties en amendementen zijn al dan met andere partijen ingediend in de raadsvergadering van 7 / 8 juli 2021.   Amendement LPM over teksten subsidies Motie [...]

Shared Space

Shared Space: objectieve of subjectieve veiligheid? De gemeenteraad van Middelburg heeft in de vergadering van 27 mei j.l. niet ingestemd met de motie van de LPM een zebrapad aan te leggen op de [...]

Jeugd en Veiligheid

Projectleider Jeugd en Veiligheid Toelichting: Steekwapenbezit is een serieus vraagstuk en verdient het om die reden breed onder de aandacht gebracht te worden Middelburg. Op basis daarvan kan [...]

Graffiti met een grote G

Graffiti met een grote G Aanbrengen van graffiti is van alle tijden. In Pompeï zijn politiek geëngageerde gevelteksten ontdekt, die aan te merken zijn als voorlopers van graffiti. Onder meer [...]