Procedures Participatie en Politiek

Het college heeft onlangs in de commissie Ruimte verklaard dat het college m.b.t. het bevorderen van het meer bouwen (van woningen) in Middelburg zich tegengewerkt voelt door 1. de procedures [...]

Verkeersveiligheid en Jeugdwet UHP

Schriftelijke vragen aan het college B&W Verkeersveiligheid op de kaaien in Middelburg LPM dd-13-nov-2020 Londensekaai Antwoord op schriftelijke vragen verkeersveiligheid op de kaaien   [...]

Financieel Herstelplan en Subsidiekaders

Financieel Herstelplan en Subsidiekaders Amendement LPM-VVD-CDA-SGP bij het voorstel financieel-herstelplan 2020-2024 gecombineerd Amendement LPM en PVDA over herijken subsidiekaders zonder [...]

DIFTAR – Vitale Revolutie – en Boa’s

Moties ingediend in de raad van 10 december motie LPM omruilen afvalbakken (concept) Moties ingediend in de raad van 11 november [...]

Bouwen Bouwen en nog eens Bouwen!

Bouwen Bouwen en nog eens Bouwen Het is hoog nodig in Middelburg het tempo van bouwen te verhogen. De woonvisie 2016-2020 zo spoedig mogelijk actualiseren. Een uitvoeringsplan op stellen voor de [...]

Huisvesting van arbeidsmigranten

Huisvesting van arbeidsmigranten De huisvesting van arbeidsmigranten neemt ook in Middelburg toe. Het komt in alle wijken van Middelburg voor, met alle vaak storende randverschijnselen die dit [...]