OZB tarieven

De door de gemeente berekende tarieven zijn niet correct. De percentages geven een vertekend beeld van de werkelijke verhogingen. Bij het doorrekenen van de OZB tarieven kwamen wij (LPM) tot [...]

Hervorming Jeugdwet

Het college van B&W laat in het gewijzigde raadsvoorstel zien dat zij besluiten van de Raad niet als besluit ziet. Zij wil besluiten over WMO en Jeugdhulp van de raad graag als experiment [...]

Samenwerking Porthos

Verlate vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst had feitelijk eind 2014 vastgelegd moeten zijn. Intussen heeft de Rekenkamer de raad te verstaan gegeven dat zij niet in [...]

Cleene Hooge

Amendement aangenomen. Door middel van een participatietraject, wordt er een ontwikkelvisie met diverse scenario’s uitgewerkt (aangenomen motie december 2015) Amendement Cleene Hooge (PDF)  

Overstaptijd op perron Roosendaal te kort

De overstaptijd van, nog steeds 3 minuten, staat dus vaak garant voor ongeoorloofde, ongewenste en gevaarlijke taferelen op perron Roosendaal. Als een kudde opgejaagd wild draven de reizigers [...]

Nieuwjaarsreceptie LPM

Zaterdag 20 januari 2018 heeft de Lokale Partij Middelburg (LPM) haar nieuwjaarsreceptie gehouden in Hotel Restaurant de Nieuwe Doelen aan de Loskade te Middelburg. Het was een druk bezochte [...]