Zeeuws volkslied en wandtapijten verplicht?

Met een schoolreisje Nachtwacht in het vooruitzicht en het verplicht stellen van het Wilhelmus beoogt de nieuwe regering in spe ons nationaal cultuurhistorisch bewustzijn te bevorderen. Echter [...]

Servicebus voor Griffoen

De LPM heeft een Motie ingebracht in de Raadsvergadering van 14 november. Deze is unaniem aangenomen.  Raadslid Carla Doorn gaf een korte toelichting op de gezamenlijke motie. Servicebus voor Griffioen

Communicatieproblemen met de Gemeente?

Vaak, ja echt veel te vaak, worden we door inwoners benaderd die een communicatieprobleem met de gemeente ervaren. Meestal is bemiddeling door één van de LPM-ers voldoende om tot een oplossing te [...]